Λατινοφραγκικὸς καὶ Ὀρθόδοξος πολιτισμός: Οἱ βασικὲς διαφορές

    Πρωτοπρεσβύτερου πατρός Θεόδωρου Ζήση Καθηγητοῦ Θεολογικῆς ΑΠΘ Ἡ ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία καὶ ἡ ἀνεπηρέαστη ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς ἱστορικούς μας ἔρευνα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἴδια τὰ πράγματα, δικαιολογοῦν τὴν ἐπιλογὴ τῶν ὀρθοδόξων τὸν 15ο αἰώνα νὰ προτιμήσουν τὴν τουρκικὴ κατάκτηση ἀπὸ τὴν δυτικοευρωπαϊκὴ ἕνωση καὶ συμμαχία, ποὺ ἔθετε ὡς ὅρο γιὰ τὴ στρατιωτικὴ βοήθεια τὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης