Ὁ σαρκικός νοῦς

  Ό σαρκικός νους Στην ειδωλολατρία συνήθως εκπίπτουν όλοι εκείνοι που έχουν ως οδηγό στην ζωή τους το σαρκικό φρόνημα, «τον νου της σαρκός». Αυτό είναι αναμενόμενο, αφού το φρόνημα των αισθήσεων σταθμίζει τους πάντες και τα πάντα με τα δικά της πενιχρά μέτρα. Μήπως τάχα, έχοντας ως μέτρο αυτό το φρόνημα, μπορεί να μετρηθεί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποτελέσματα τῆς λατρείας τοῦ εἰδώλου τῆς ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ.

†…Ξέρετε στην εποχή του Νώε υπήρχε ευημερία, πολλή ευημερία και οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν και αμάρταναν. Και ήρθε ξαφνική η καταστροφή. Το διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Το επαναλαμβάνει ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, «όπως στις ημέρες του Νώε έτρωγαν, έπιναν παντρευόντουσαν αμέριμνοι μέσα εις την πολλή τους ευημερία και ήρθε ξαφνική η καταστροφή τους»,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία γιά τήν κρίση κατά τήν σάρκα καί τήν κρίση κατά τό πνεῦμα. Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ . ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. υμείς κατά την σάρκα κρίνετε (Ίωάν. 8:15) Έτσι μίλησε ο πάνσοφος Κύριος στους μοχθηρούς Ιουδαίους: υμείς κατά την σάρκα κρίνετε. Είχαν συλλάβει μια γυναίκα για μοιχεία και ήθελαν να τη λιθοβολήσουν, επειδή διέπραξε σαρκικό αμάρτημα. Όμως ο Καρδιογνώστης…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ γάμος δέν εἶναι ἀνεξέλεγκτη καί ἀπειθάρχητη μορφή ζωῆς (Γέρων Ἀναστάσιος Κουδουμιανός)

+ Γέρων Ἀναστάσιος: «Τό γενετήσιο ἔνστικτο δέν εἶναι προηγούμενο θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀλλά ἑπόμενο. Δέν εἶναι δηλαδή ἀρχική χορηγία τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο ἀλλά ἀποτέλεσμα τῆς παρακοῆς. Ὅπως λειτουργεῖ σήμερα μέσα στόν εὐλογημένο γάμο γίνεται θεραπευτικό μέσο, φάρμακο, καί ὄχι αἰώνιο γνώρισμα καί συστατικό τοῦ ἀνθρώπου. Ὅλοι οἱ Πατέρες λέγουν ὅτι “ἐν παραδείσῳ ἡ παρθενία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς, Γιά τήν ἀνάγκη μιᾶς δεύτερης πνευματικὴς γεννήσεως

Αυτά είπε ο Κύριος απευθυνόμενος στο Νικόδημο, άρχοντα των Ιουδαίων και ο Νικόδημος απάντησε έκπληκτος: «πώς δύναται γεννηθήναι γέρων ων;» (Ιωάν. 3,4). Δηλαδή πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά; Μέχρι σήμερα πολλοί ρωτούν: «Πώς μπορεί ένας άνθρωπος με σαρκικό φρόνημα να γίνει πνευματικός άνθρωπος; Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός να γίνει δίκαιος; Πώς μπορεί η…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ζοῦμε σέ μιά κοινωνία ὂχι μονάχα ἐδῶ, ὃλη ἡ κοινωνία ἡ παγκόσμια ἒχει γίνει σαρκική. ΠΑΤΉΡ ΕΥΣΕΒΊΟΥ ΒΙΤΤΗ

 Ζοῦμε σέ μιά κοινωνία ὂχι μονάχα ἐδῶ, ὃλη ἡ κοινωνία ἡ παγκόσμια ἒχει γίνει σαρκική. “Οὐ μή καταμείνει τό πνεῦμα μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τόν αἰώνα διά τό εἶναι αὐτούς σάρκας” δηλαδή δέν θά παραμείνη στούς ἀνθρώπους αὐτούς τό πνεῦμα μου γιατί ἒγιναν δοῦλοι τῆς σαρκός (Γέν.6-3). Νά τό ποῦμε ἁπλᾶ τί θά…

Συνέχιση ανάγνωσης

««Ὑπερορᾶν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ»….»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης Μέ τήν προσκόλληση στή σάρκα καί τίς ἐπιθυμίες της ἤ μέ τήν ὑπερβολική φροντίδα τῆς σάρκας καί κάθε σαρκικοῦ, στήν καρδιά μας κυριαρχεῖ ὁ διάβολος κι ἐπιβάλλει τό δυσεβές θέλημά του. Ἀπομακρύνει τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀπό μέσα μας καί καταστρέφει τό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ἄνοδό μας στόν οὐρανό….

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μήνυμα τῆς ἡμέρας

   Ὁ ἄνθρωπος ὡς λογικός πού εἶναι, συγγενεύει μὲ τὴν ἄρρητη καὶ Θεία δύναμη, τὸν Θεό. Ὡς πρὸς τὸ σωματικὸ πάλι μέρος, συγγενεύει μὲ τὰ ζῶα. Εἶναι ὅμως λίγοι ἐκεῖνοι πού ὄντας τέλειοι καὶ λογικοὶ ἄνθρωποι, φροντίζουν νά διατηροῦν τὸ φρόνημα καὶ τή συγγένειά τους σύμφωνη μὲ τὸν Θεὸ καὶ Σωτῆρα, καὶ νά τὸ ἀποδεικνύουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σῶμα καί σαρκικό φρόνημα

«Πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ου μη τελέσητε. Η γαρ σαρξ επιθυμεί κατά του Πνεύματος, το δε Πνεύμα κατά της σαρκός ταύτα δε αντίκειται αλλήλοις, ίνα μη α αν θελητε, ταύτα ποιήτε» (Γαλ. 5, 16-17). (Να καθορίζει το Πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δεν θ’ ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας γιατί οι αμαρτωλές επιθυμίες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί δείχνει ἡ ἀξίωση αὐτή

 Τί ζητοῦσαν οἱ Φαρισαῖοι; Εἰσαγωγή Τι μας δείχνει η κοινή αυτή αξίωση, που πρόβαλλαν στον Κύριο άνθρωποι με τόσο διαφορετικές αρχές; Τι μας δείχνει η αξίωση αυτή, που ήταν έκφραση μιας περιφρόνησης προς τα καταπληκτικά θαύματα, που είχε κάμει ο Κύριος; Η αξίωση αυτή μας δείχνει, την αντίληψη της σαρκική σοφίας. Μας δείχνει πως σκέπτονται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πότε ζητοῦμε τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ

Από αυτές τις σκέψεις του αγίου, βγαίνει το συμπέρασμα ότι• εκείνοι που θέλουν να κάνουν θαύματα, το θέλουν από σαρκική πύρωση• παρασυρόμενοι από πάθη, που οι ίδιοι δεν τα καταλαβαίνουν• έστω και αν τους φαίνεται, πως τους κυβερνάει ο ζήλος για το έργο του Θεού. Στην ίδια κατάσταση φιλαυτίας και σαρκικής πυρώσεως ευρίσκονται και εκείνοι…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ σάρκα, ἐχθρός τῆς ψυχῆς»

   Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου  Γνώριζε, ὅτι σφοδροί λογισμοί καί σαρκικοί πειρασμοί θά σέ πολεμοῦν, γιά νά μολύνουν τό σῶμα σου καί τήν ψυχή σου. Γιά νά νικήσεις τό πάθος αὐτό πρέπει ν᾿ ἀποφεύγεις συστηματικά τίς κοσμικές συναναστροφές. Μή ξεχνᾶς ὅτι ἡ φύση μας ἔχει μέσα της τήν ὁρμή γιά τεκνογονία, πού φουντώνει ἀπό τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ Χριστιανοί μέσα στόν κόσμο» μέρος ι

   ΟΜΙΛΙΑ 2η  π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”  Οἱ Χριστιανοί ἔχουν σάρκα, ἀλλά δέν ζοῦν σαρκικά. Ἕκτο. «Ἐν σαρκί τυγχάνουσιν –οἱ Χριστιανοί– ἀλλ᾿ οὐ κατά σάρκα ζῶσιν»1. Αὐτή εἶναι, θά λέγαμε, μιά περιληπτική ἔκφραση τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Οἱ Χριστιανοί βρίσκονται ἐν σαρκί, «ἐν σαρκί τυγχάνουσιν», εἶναι μέ σάρκα, ὅπως τώρα δηλαδή κι ἐγώ κι ἐσεῖς…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Σάρκα καί αἷμα δέν μποροῦν νά κληρονομήσουν τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ»

Α΄Κορ.ιε΄:50  «”Σάρκα καί αἷμα” ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος ὀνομάζει τίς πονηρές πράξεις, ὅπως λέγει, “σεῖς δέν εἴσασθε σαρκικοί”.Καί πάλι· “ἐκεῖνοι πού εἶναι σαρκικοί δέν μποροῦν ν᾿ἀρέσουν στόν Θεό”». Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Εἰς τήν Α΄πρός Κορινθίους ΕΠΕ 11,429   Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῶν ὀκτώ λογισμῶν τῆς κακίας.Περί τοῦ πνεύματος τῆς πορνείας καί τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ  τόμος Α’ ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ Ο ΡΩΜΑΙΟΣ   περί των οκτώ λογισμών της κακίας   Δεῖτε ἐδῶ:Περί τῶν ὀκτώ λογισμῶν τῆς κακίας. Γιά τήν ἐγκράτεια τῆς κοιλίας 2. Περί του πνεύματος της πορνείας και της σαρκικής επιθυμίας       Δεύτερος αγώνας που έχομε να κάνομε είναι εναντίον του πνεύματος της πορνείας και της σαρκικής επιθυμίας, η οποία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά ὀνόματα τῶν παθῶν ( Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος )

Όταν θέλουμε να ονομάσουμε όλα τα πάθη μαζί, τα λέμε «κόσμο». Και όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε και να δώσουμε στο καθένα το όνομά του, τα ονομάζουμε «πάθη». Και τα πάθη, καθώς διαδέχονται το ένα το άλλο, σχηματίζουν το δρόμο του κόσμου, και οπού τελειώνουν τα πάθη, εκεί παύει να υπάρχει ό δρόμος του κόσμου. Τα…

Συνέχιση ανάγνωσης