Σκήτη Ἁγίας Ἄννης. Ἱερά μονή Χοζεβᾶ

ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΟΖΕΒΑ. Τὸ κοιμητήριο καὶ τὸ σπήλαιο τῆς Ἁγίας Ἄννης. Σὲ ἀπόσταση λίγων βημάτων ἀπὸ τὴν Μονή, ἀνακαλύφθηκε τὸ 1880 ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα, τὸ ἀρχαῖο κοιμητήριο τῆς Μονῆς, ἕνα μεγάλο δηλαδὴ σπήλαιο καταλλήλως διαμορφωμένο. Στὴν ὀροφὴ τοῦ σπηλαίου σώζονται διαφόρων τύπων σταυροὶ τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων….

Συνέχιση ανάγνωσης