Ἁγίες Ἐθενία & Φιδελμία οἱ Πριγκίπισσες τοῦ Ὑψηλοῦ Βασιλείου Tara τῆς Ἰρλανδίας (+433). Ἡμέρα μνήμης: 11 Ἰανουαρίου.

Αγίες Εθενία & Φιδελμία οι Πριγκίπισσες του Υψηλού Βασιλείου Tara της Ιρλανδίας (+433). Ημέρα μνήμης: 11 Ιανουαρίου.     Οι Αγίες Εθενία και Φιδελμία ήταν πριγκίπισσες του Υψηλού Βασιλείου Tara της Ιρλανδίας,  κόρες του ειδωλολάτρη βασιλιά Laoghaire της Ιρλανδίας.  Όταν συνάντησαν τον Άγιο Πατρίκιο που τιμάται 17 Μαρτίου, πίστεψαν στο Χριστιανισμό και βαπτίστηκαν στο Ιερό Πηγάδι του…

Συνέχιση ανάγνωσης