ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ! ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ “ΕΠΙΘΕΣΗΣ” ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ.-Ὁ Χριστός εὐλογεῖ τά παιδιά – Τό ἄγγιγμα τῶν Ἀποστόλων

 Ο Χριστός ευλογεί τα παιδιά  Η πιο εγκάρδια ευχή των μητέρων είναι τα παιδιά τους να μπορούσαν ν’ αγγίξουν το Χριστό. Κι αφού ο Ιερέας εκπροσωπεί το Χριστό, οι μητέρες φέρνουν τα παιδιά τους στην εκκλησία όχι μόνο για να προσευχηθούν, αλλά και να τ’ αγγίξει ο ιερέας. Κι όχι μόνο τα άρρωστα, αλλά και…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ! ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ “ΕΠΙΘΕΣΗΣ” ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ. – Τό ἄγγιγμα καί ἡ ἐπίθεση τῶν χειρῶν στήν Παλαιά Διαθήκη

 Το άγγιγμα και η επίθεση των χειρών στην Παλαιά Διαθήκη Στην Παλαιά Διαθήκη αποδίδεται μεγάλη σημασία στο άγγιγμα, τόσο θετική, όσο κι αρνητική. Με το άγγιγμα μεταδίδεται ευλογία ή κατάρα. Για παράδειγμα διαβάζουμε στο Λευιτικό: «και ψυχή, η αν άψητε παντός πράγματος ακαθάρτου, ή από ακαθαρσίας άνθρωπου, ή των τετραπόδων των ακαθάρτων, ή παντός βδελύγματος…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ! ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ “ΕΠΙΘΕΣΗΣ” ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ. – Τά θαύματα πού ἔκανε ὁ Χριστός μέ τό ἄγγιγμα τῶν χειρῶν Του

  Τα  θαύματα πού έκανε ο Χριστός με το άγγιγμα των χειρών Του. Μετά την επί του Όρους ομιλία του ο Χριστός συνάντησε ένα λεπρό πού τον  προσκύνησε και του είπε: «Κύριε, εάν  θέλεις, δύνασαί με καθαρίσαι και εκτείνας την χείρα ήψατο αυτού ο Ιησούς.. . και ευθέως έκαθαρίσθη αυτού η λέπρα» (Ματθ. η’2-3). Λίγο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μυστήριο τῆς ”ἐπίθεσης” τῶν χειρῶν (Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτσ)

   Το μυστήριο της «επίθεσης» των χειρών Εισαγωγή Πολλοί μας μέμφονται και μας κατηγορούν: — Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί την «επίθεση» των χειρών κατά τη χειροτονία των ιερέων τόσο σπουδαία; Την ερώτηση αυτή μας την κάνουν συνήθως οι αιρετικοί κάποιων ομολογιών. Νομίζουν πώς πρόκειται για μια ασήμαντη και άχρηστη λεπτομέρεια. Κι όταν κάνουν την…

Συνέχιση ανάγνωσης