Τό κοσμικό κράτος καί τό σαμποτάρισμα στό Τάμα τοῦ Ἔθνους

Μέσα στις πυρετώδεις εργασίες αποχριστιανοποίησης του ελληνικού κράτους1, υπάρχουν ακόμη οι εθνικές επέτειοι που μας θυμίζουν από πού ερχόμαστε και που πάμε να καταλήξουμε. Από Έθνος ηρώων, σε έθνος μπαταχτσήδων! Και δεν εννοώ ως προς τους εκ Δύσεως τοκογλύφους, όπως προσπαθούν να μας πείσουν τα εγχώρια όργανά τους. Μπαταχτσήδες ως προς το χρέος μας στο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περαιῶς Σεραφείμ: Ἡ ἀποκρυπτόμενη ἀλήθεια γιά τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους»

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 21ῃ  Φεβρουαρίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Η ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»  Ἐπειδή πολλῶν καρδιῶν «διαλογισμοί» ἀπεκαλύφθησαν μέ τήν ἄτεχνον προβολήν τοῦ θέματος γιά τήν ἐκπλήρωσι τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους» τήν ἰδίαν στιγμήν πού ἡ Ἑλληνική Πολιτεία μέ τήν ψῆφο τῶν κομμάτων τοῦ λεγομένου συνταγματικοῦ τόξου ἀνίδρυσε ΝΠΙΔ εἰς βάρος τοῦ Κρατικοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ πάντες ἠχρειώθησαν ἄχρι ἑνός”! Οἱ πάντες ἐνδιαφέρονται γιά μωαμεθανικὸ τέμενος ἀντί γιά τό Τάμα τοῦ Ἔθνους

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ «ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΗΧΡΕΙΩΘΗΣΑΝ ΑΧΡΙ ΕΝΟΣ» (Δηλαδὴ ὅλοι ἐκμαυλίσθησαν καὶ ἐξωμότησαν, ἐκτὸς ἐλαχίστων) 4.8.2016 Οἱ πάντες ἐνδιαφέρονται γιὰ μωαμεθανικὸ τέμενος ἀντὶ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἐνῷ δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ εἶναι διατεθειμένοι νὰ κηρύξουν ἀκόμη καὶ ἐμφυλίους πολέμους καὶ νὰ τὰ κάνουν «γυαλιὰ καρφιά», καὶ σὲ ὁ,τιδήποτε ἀνήθικο καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας, Τό Τάμα τοῦ Ἔθνους

 ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ* Σεβασμιώτατοι Πατέρες καί εὐλογημένε λαέ τοῦ Θεοῦ, 1. Ἔρχομαι ἀπό τήν ἡρωική Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, ἀπό τήν δοξασμένη καί φημισμένη Δημητσάνα, τήν πατρίδα τοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε´, πού τό σχοινί τοῦ ἀπαγχονισμοῦ του ἔδωσε σύνθημα ἐξεγέρσεως γιά λευτεριά, καί σᾶς φέρνω, ἀγαπητοί μου, ἀπό τά ἐγγόνια τῶν ἡρώων τοῦ Μωριᾶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διατί πρέπει νά ὑλοποιήσωμεν τήν ὑπόσχεσιν τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 διά τό Τάμα τοῦ Ἔθνους. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου

Διατί πρέπει νά ὑλοποιήσωμεν τήν ὑπόσχεσιν τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 διά τό Τάμα τοῦ Ἔθνους Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου Παραθέτομεν κατωτέρω τό πλῆρες κείμενον τῆς ὁμιλίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου, τήν ὁποίαν ἔκαμνεν εἰς τό γήπεδον τοῦ Σπόρτινγκ (31ην Μαρτίου) εἰς τήν ἐκδήλωσιν διά τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους», τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης