Ἡ ὔλη δέν εἶναι ἀφ εὐαυτῆς κακή…Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Ή ύλη δεν είναι αφ’ εαυτής κακή, όπως ψευδώς διατείνονται κάποιοι αιρετικοί (λ.χ. οι μανιχαίοι) και κάποιοι φιλόσοφοι. Όχι μόνο δεν είναι κακά η υλη, άλλα επιπλέον δεν είναι το μόνον όχημα του κακού. Όπως ή υλη, έτσι και το πνεύμα μπορείνα είναι όχημα του κακού. Κάθε υλικό πράγμα είναι φθαρτό, ακόμα-άκόμα και επίφοβο, εξαιτίας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἴμαστε ἔνοικοι σέ προσωρινές καλύβες! Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

 Σώσόν με από πηλού, ίνα μη εμπαγώ» (Ψαλ. 68,15) Αδελφοί, οι ψυχές μας είναι ντυμένες με πηλό· και τα πήλινα, χοϊκά. σώματά μας έχουν δοθεί για την υπηρεσία της ψυχής μας. Είθε οι ψυχές μας να μη βουλιάξουν μέσα στο χώμα! Είθε οι ψυχές μας να μη σκλαβωθούν στο πήλινο σαρκίο! Είθε η ζωντανή φλόγα…

Συνέχιση ανάγνωσης