Οἱ ὑπεροπτικοί ἄνθρωποι συνεχῶς ἐλπίζουν νά τά μάθουν ὅλα μέ τό νοῦ τους, ἀλλά…

” Οἱ ὑπεροπτικοί ἄνθρωποι συνεχῶς ἐλπίζουν νά τά μάθουν ὅλα μέ τό νοῦ τους, ἀλλά ὁ Θεός τούς ἔθεσε ὅρια.” ∽ Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Συνέχιση ανάγνωσης