«Ποιός δέν γεννήθηκε, ἀλλά πέθανε;», «Ποιός γεννήθηκε καί δέν πέθανε;», «Ποιός πέθανε καί δέν εἶδε φθορά;». ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ.

Όταν ο Θεόδωρος ο Ηγιασμένος βρισκόταν στην Πανόπολη με τον πνευματικό του πατέρα, όσιο Παχώμιο, ένας φιλόσοφος τον προσέγγισε και τον προκάλεσε σε διαλεκτική συζήτηση περί την Πίστη. Ο φιλόσοφος υπέβαλε στον Θεόδωρο τρεις ερωτήσεις: «Ποιος δεν γεννήθηκε, αλλά πέθανε;», «Ποιος γεννήθηκε και δεν πέθανε;», «Ποιος πέθανε και δεν είδε φθορά;». Στα ερωτήματα αυτά ο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ὁ συγγράψας τήν ἀρχαιότερη ἀπολογία διαπρεπής Ἀθηναῖος φιλόσοφος καί πανεύφημος μάρτυς Χριστοῦ

  Μέσα στο πνευματικό στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και στη μακρόχρονη πορεία της ενδόξου εκκλησιαστικής ιστορίας της περιωνύμου και αγιοτόκου πόλεως των Αθηνών προβάλλει ως φωταυγής αστέρας ένας ένθεος και ευκλεής Αθηναίος φιλόσοφος, ένας διαπρύσιος κήρυκας του λόγου του Θεού, ένας θαρραλέος ομολογητής της χριστιανικής πίστεως, ένας εύψυχος και καρτερότατος μάρτυς Χριστού, ο οποίος ήθλησε…

Συνέχιση ανάγνωσης