Τό πνεῦμα τοῦ δυτικοῦ διαφωτισμοῦ (Φώτης Δημητρακόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)

  Στην Ευρώπη ο διαφωτισμός παρουσιάσθηκε πολύ πιο πριν απ’ ό,τι στην Ελλάδα: στην ελληνική σκέψη γενικότερα τοποθετείται από το 1770 ως το 1820. Στα ίδια χρόνια με τη φιλοκαλική αναγέννηση. Για τη σκέψη των διαφωτιστών, των δικών μας και των Ευρωπαίων, ο κόσμος βρίσκεται σε πρόοδο —η έννοια της προόδου είναι δεσπόζουσα στην πορεία…

Συνέχιση ανάγνωσης