Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής:Ὅλοι μας μποροῦμε νά γίνουμε ἅγιοι!

Το πρώτο, πού κάνει κάθε άνθρωπος, όταν τον καλέση ο Θεός στην επίγνωσί Του, είναι να ερευνήση με ακρίβεια τον εαυτό του για να ιδή, ότι πράγματι στην ζωή του πολλές ενέργειες του ήσαν έξω από το θέλημα του Θεού. Και από αυτή την στιγμή αρχίζει το έργο της μετανοίας. Η μετάνοια αρχίζει από την…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πού παραδινόμαστε; Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης

  Την ζωή μας την έχουμε κάνει παιδικό παιχνίδι· όχι όμως αθώο, αλλά αμαρτωλό. Γιατί, ενώ γνωρίζουμε τον σκοπό της ζωής μας, τον παραμελούμε και ασχολούμαστε με μάταια και άσκοπα ζητήματα. *  Παραδινόμαστε στην απόλαυση των ενδυμάτων, αντί να σκεπάζουμε άνετα και ευπρεπώς το σώμα μας και έτσι να το προστατεύουμε από επιβλαβείς επιδράσεις.  *  …

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό κερί εἶναι ἡ πίστη μας, τό φυτίλι ἡ ἐλπίδα μας, καί ἡ φλόγα ἡ ἀγάπη πού ἑνώνει τήν πίστη

   Στον άγιο Σεραφείμ άρεσε να παρομοιάζει την ανθρώπινη ζωή με ένα κερί. Ένα πλήθος από κεριά έκαιγαν μέσα στο κελί του μπροστά στις εικόνες. Όσο περισσότεροι έρχονταν- και οι επισκέπτες όλο και αυξάνονταν χρόνο με τον χρόνο-τόσο περισσότερα κεριά του έφερναν. Η ζωή μας έλεγε ο Στάρετς, μπορεί να συγκριθεί με μια λαμπάδα καμωμένη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς – Λόγος πέμπτος

Λόγος πέμπτος· τίνα συντέλειαν αὐτῇ παρέχεται ἡ καθιέρωσις τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου. 1. Τῶν μὲν ἱερῶν μυστηρίων οὗτος ὁ λόγος, καὶ ταύτην ἡμῖν ἔχει πρὸς τὴν ἀληθῆ ζωὴν τὴν παρασκευήν. Ἐπεὶ δὲ τὸ θυσιαστήριον πάσης ἐστὶν ἀρχὴ τελετῆς, ἄν τε δειπνεῖν τὸ θυσιαστήριον πάσης ἐστὶν ἀρχὴ τελετῆς, ἄν τε δειπνεῖν ἄν τε χρῖσμα δέοι λαμβάνειν, καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ρωσία πρίν τό 1917…

  Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης(1829-1908) Τί συμβαίνει με τους πιο πολλούς χριστιανούς; Είναι κατ’ όνομα χριστιανοί και τίποτε παραπάνω. Ακόμη και τα πνευματικά τους ενδιαφέροντα είναι κοσμικά, θύραθεν. Έχουν ξεχάσει το Ευαγγέλιο, οι βίοι των Αγίων δεν τους ελκύουν.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅποιος δέν ἀγαπᾶ τούς ἐχθρούς, αὐτός δέν θά ἔχει εἰρήνη, ἔστω κι ἄν τόν βάλουν μέσα στόν παράδεισο.

 Η αγάπη προς τους εχθρούς και πως θα την αποκτήσουμε   Η εντολή του Χριστού «Αγαπάτε τους εχθρούς υμών» δε συναντάται σε καμία θρησκεία του κόσμου. Είναι αποκλειστικότητα του Χριστιανισμού. Η «καινή εντολή» του Κυρίου υπερβαίνει το Μωσαϊκό νόμο και αποτελεί την πλήρωσή του:  «Ηκούσατε ότι ερρέθη, αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνεφάρμοστος ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ;

   «Αδύνατα! Αδύνατα είναι τα παραγγέλματα του Θεού», φωνάζουν πολλοί εκ των ανθρώπων στις ημέρες μας. «Η χριστιανική ζωή είναι ακατόρθωτη», προσθέτουν άλλοι. Επειδή συχνά πυκνά ακούεται η παραπάνω ένσταση, γι’ αυτό θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την αναίρεση αυτής προς εδραίωση της πίστεως των χριστιανών.  Καταρχήν ας δούμε σε ποιους παρουσιάζονται αδύνατα και ακατόθωτα τα…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Συμβουλές Γέροντος σέ χριστιανούς πού ζοῦν στόν κόσμο»

  Ἀνταλλάξτετήν ἀριστοκρατική καταγωγή μέ τήν τιμημένη δουλεία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀντισταθεῖτε στήν καλοπέραση καί τή χλιδή, καί μήν ὑπερηφανεύεστε ἀπέναντι στούς ἀδελφούς σας. Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἴμαστε ὅλοι ἴσοι. Ἄλλωστε ὁ Κύριος μέ τά ἴδια λόγια μᾶς καλεῖ ὅλους στήν πνευματική Του τράπεζα:«Λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τό σῶμα μου… Πίετε ἐξ αὐτοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Κλεῖστε τίς τηλεοράσεις, διῶξτε τό Διάβολο ἀπό τό σπίτι, καί ἀνοῖξτε, παρακαλῶ, μιά ἄλλη τηλεόρασι, ἀνοῖξτε τήν Ἁγία Γραφή, γιά νά…»

Γιά τήν τηλεόραση  Καί ποιά τά προγράμματα τῶν τηλεοράσεων; Εἶνε ὠφέλιμα; Εἶνε ἐποικοδομητικά; Ἐάν ἐξαιρέση κανένας ἕνα μικρό μέρος, τό ὑπόλοιπο εἶνε ὅ,τι φανταστῆ κανένας, ἄχυρο, πέτρες, ξύλα, λάσπη, βοῦρκος, αἵματα καί ἐγκλήματα, λόγια καί τραγούδια πού ἐρεθίζουν τίς κατώτερες ἐπιθυμίες τοῦ ἀνθρώπου· ἤ, ἐάν τά προγράμματα προέρχονται ἀπό ὁλοκληρωτικές χῶρες, τότε οἱ θεαταί εἶνε…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ Χριστιανοί μέσα στόν κόσμο» μέρος γ΄

   ΟΜΙΛΙΑ 2η  π.Ἀθανασίου Μυτιληναίου “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”  Ἡ Πρός Διόγνητον ἐπιστολή.   Ἡ ὑπόθεση τῆς ἐπιστολῆς εἶναι ἡ ἑξῆς: Ὁ συγγραφέας της – ἄγνωστος ποιός εἶναι· εἰκάζεται ὅτι εἶναι ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Μάρτυς καί Φιλόσοφος, ἀλλά πιθανώτατα δέν εἶναι – στέλνει μία ἐπιστολή σέ κάποιον «κράτιστον», ἐξοχώτατον, ὀνόματι Διόγνητον, ὁ ὁποῖος τόν εἶχε ρωτήσει…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ Χριστιανοί μέσα στόν κόσμο» μέρος α΄

ΟΜΙΛΙΑ 2η  π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου “Λόγοι Ἀφυπνίσεως”  «Χριστιανοί… ἐπί γῆς διατρίβουσιν, ἀλλ᾿ ἐν οὐρανῷ πολιτεύονται.»  (Πρός Διόγνητον, ΒΕΠΕΣ 2, V, 9)     Ὁ Χριστιανός εἶναι ὁ ἐκλεκτός τοῦ Χριστοῦ.  Ὁ ἀληθινός Χριστιανός, ἀγαπητοί μου, αἰσθάνεται πολύ μεγάλη τιμή καί εὐλογία ἀπό τόν Θεό, γιατί γνώρισε τόν Χριστό καί γιατί εἶναι ἕνας ἐκλεκτός Του. Βέβαια εἶναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πίστη καί ζωή.Τί εἶναι ὀρθή ζωή

  Τί εἶναι ὀρθή ζωή. Ἡ ὀρθή πίστη δέν σώζει τόν ἄνθρωπο, ἄν δέν συνοδεύεται καί ἀπό τήν ὀρθή ζωή. Δέν εἶναι ἀρκετή μόνη ἡ θεωρητική ἀποδοχή τῶν δογμάτων, ἀλλά καί ἡ παραμονή στήν ἐν Χριστῷ ἀγάπῃ[8].   Ὅταν ἡ ζωή εἶναι διεφθαρμένη, σέ τίποτε δέν ὠφελεῖ ἡ πίστη[9], παρατηρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Ἀπό τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, ποὺ εἶναι ἀποδέσμευση ἀπὸ τὸν θάνατο, τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν διάβολο, βιώνεται σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου καὶ κάτω ἀπὸ τὶς χειρότερες κοινωνικὲς καὶ πολιτικὲς συνθῆκες».

  “Ἡ ἀγωνία καὶ τὸ ἄγχος τῶν Χριστιανῶν” Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Σ. Βλάχου (Νῦν Μητροπολίτου Ναυπάκτου), στὸ βιβλίο «Θεραπευτικὴ Ἀγωγή»  -προεκτάσεις στὴν Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας), ἔκδ. Α´ , 1987, σελ. 214-222.  Ξέρουμε καλὰ ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ὅτι ὁ Χριστιανὸς μπορεῖ νὰ ζήση τὸ ἴδιο καλὰ σὲ ὅλα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ κοινωνικές μας σχέσεις μέ τούς κοσμικούς ἀνθρώπους

  ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΣΜΙΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Αρχιμ. Κύριλλου Ο Απ. Παύλος θέτει τα πλαίσια στα οποία θα κινηθεί ο χριστιανός στο επίπεδο των κοινωνικών λεγομένων σχέσεων με τους κοσμικούς ανθρώπους. Γράφει λοιπόν: »Μην προσαρμόζεσθε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή κατά τόν ἅγιο Φιλόθεο τόν Κόκκινο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (*)

Ο άγιος Φιλόθεος έχει πολλή χάρι γιατί έχει πολλή ταπείνωσι. Κρύβει τον εαυτό του για να φανέρωση τους αγίους του Θεού. Όχι μόνο τους παλαιούς και γνωστούς (άγιο Δημήτριο τον μεγαλομάρτυρα και μυροβλύτη, αγία οσιοπαρθενομάρτυρα Ανυσία) αλλά και τους συγχρόνους και φίλους του, όπως τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και τον άγιο Σάββα τον Βατοπεδινό,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντας Ἰωακείμ: «Παράσχου Κύριε»

   …Έρχεται εδώ ένας Ρώσος επίσκοπος , Παύλος το όνομά του. Ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πνευματικότατος άνθρωπος. Κάθε τρεις φράσεις που λέει, συμπληρώνει: «Παράσχου, Κύριε». Μια μέρα τον ρωτώ: –      Γέροντα, γιατί συνέχεια λέτε Παράσχου Κύριε; –      Α, το αγαπώ πολύ. –      Σ’ αυτό συμφωνούμε, του λέω. Ας μας ακούσει ο Θεός.  Θεέ μου, άκουσε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐκκλησία καὶ ποδόσφαιρο-π. Θεόδωρος Ζήσης

  Πηγή: Περιοδικό ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ 1. Χριστιανικὴ ζωὴ καὶ ἀθλητισμός Ἡ ἐκκοσμίκευση προχωρεῖ μὲ ἰλιγγιώδη ταχύτητα, στοὺς ρυθμοὺς ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ τεχνολογικὲς ἐξελίξεις καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ δημοσιογραφία. Ἄρτος καὶ θεάματα δὲν προσφέρονται μόνον στοὺς κατοίκους μιᾶς πόλεως, ὅπως στὴν ἀρχαία Ρώμη, ὁ ἱππόδρομος τῆς ὁποίας ἐγέμιζε ἀσφυκτικὰ ἀπὸ τὸν ὄχλο, ποὺ ἀναζητοῦσε διέξοδο στὰ καθημερινὰ προβλήματα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί κάνουμε στίς ἀργίες;

 Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ !!! Μάλιστα… και τι κάνουμε την ημέρα της αργίας του Αγίου Πνεύματος; Πάμε οικογενειακώς όλοι μαζί στην Εκκλησία, προσευχόμαστε, λειτουργούμαστε, μεταλαμβάνουμε το Πάναγνο Ολοζώντανο και Τίμιο Σώμα και Αίμα του Σωτήρα και Λυτρωτή μας, και γεμίζουμε με Πνεύμα Άγιο. Μετά τον Εκκλησιασμό φυσικά πάλι οικογενειακώς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν ἀρχίζει κανεὶς νὰ ζεῖ κατὰ Χριστόν, τότε τὸν ἀποβάλλει ἡ κοινωνία

   Ὅταν ἀρχίζει κανεὶς νὰ ζεῖ κατὰ Χριστόν, τότε τὸν ἀποβάλλει ἡ κοινωνία. Ὅμως, τότε ἀποκτᾶ ἄλλη κοινωνία, γιατί καὶ ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ ἔχουμε τὴν δική µας κοινωνία. Δὲν χάνουμε τίποτε καὶ σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο. Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ http://inpantanassis.blogspot.gr/2014/04/blog-post_1735.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Συμβουλές Γέροντος σέ χριστιανούς πού ζοῦν στόν κόσμο

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ζωή μας δόθηκε μόνο και μόνο για να δοξάζουμε το Θεό, να ευεργετούμε τον πλησίον και να αγωνιζόμαστε για την απόκτηση της Βασιλείας των ουρανών, βαδίζοντας τη «στενή» και «τεθλιμμένη» οδό που μας υποδεικνύει το Ευαγγέλιο (Ματθ. 7:14). * Ο αγώνας της ζωής αυτής αποδεικνύεται φορτίο δυσβάστακτο για όσους δεν πιστεύουν στο Θεό….

Συνέχιση ανάγνωσης

Μάρθα καί Μαρία στό σήμερα

 Και οι δύο μανάδες:  Τρία παιδιά η Μάρθα,  άλλα τόσα η Μαρία  Οι σύζυγοι απ το πρωί ως το σούρουπο στη δουλειά …επιστατούμενοι … Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν περνούν από το χέρι των δυο γυναικών … Πρόγραμμα καθημερινό: Στο πόδι απ τις έξι …Δύσκολο το ξύπνημα των παιδιών …Ετοιμασίες, ντύσιμο, πλύσιμο, πρωινό … Η Μαρία πριν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἐνάρετη ζωή μας ὡς προσφορά γιά τήν ἀνάπαυση τῶν κεκοιμημένων

  Μπορούμε να βοηθούμε τους κεκοιμημένους μας με την ενάρετη ζωή μας. Οι Πνευματικοί συνιστούν να είμαστε στο δρόμο του Θεού, να ζούμε ζωή αγιασμού, να κόβουμε τα ελαττώματά μας, να καθαρίζουμε την ψυχή μας στο φιλάνθρωπο Μυστήριο της ιεράς Εξομολογήσεως, να προσερχόμαστε στο άγιο Ποτήριο και να κοινωνούμε των Αχράντων Μυστηρίων.

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης (γιά ἡλικία 6-13)

Ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας πριν πάμε να εξομολογηθούμε (ηλικία 6-13) 1. Η ζωή μου μπροστά στο Θεό • Προσευχήθηκα στο Θεό κάθε μέρα; Πριν και μετά το φαγητό; • Τον ευχαρίστησα για τα δώρα που μου χαρίζει, τροφή, μόρφωση, υγεία κλπ ; • Μήπως μίλησα χωρίς σεβασμό για το Θεό; •…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὀρθοδοξία. Βίωση καί ἱεραποστολικό χρέος

 Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ.κ. Σωτήριος Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ θὰ ἤθελα νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ μὴν περιμένετε μὲ τὴν εἰσήγησή μου αὐτὴ νὰ σᾶς παρουσιάσω θέσεις καὶ ἰδέες πρωτόγνωρες, σχετικὲς μὲ τὸ θέμα ποὺ μοῦ ἀνατέθηκε. Ἁπλά, μέσα στὶς δυσοίωνες συνθῆκες, ποὺ ἔχουν διαμορφωθεῖ στὴ χώρα μας, θὰ ἐπιδιώξω νὰ θέσω πρὸς περαιτέρω μελέτη καὶ ἀντιμετώπιση,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ θλίψεις (μέρος 2ο)

  Β. Η θλίψη αναπόφευκτο στοιχείο της χριστιανικής ζωής  Έτσι δέχτηκαν οι Άγιοι στη ζωή τους τις θλίψεις: σαν φάρμακο θεϊκό, πιστεύοντας ότι τίποτε δε γίνεται χωρίς την Πρόνοια του Θεού. Φάρμακο που γιατρεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Οι θλίψεις δηλ. πρέπει να θεωρούνται φυσική απόδειξη της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Απόστολος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στὸ ξεκίνημα τῆς ἡμέρας

   Mιὰ καινούργια ἡμέρα ξημέρωσε. Ὁ ἥλιος ἀνέτειλε καὶ διέλυσε τὰ σκοτάδια τῆς νύχτας. Μᾶς ­χαρίζει ὁ Θεὸς παράταση ζωῆς, ἀκόμη μία μέρα. Μιὰ νέα εὐκαιρία μπροστὰ μας νὰ ἐργασθοῦμε, ν’ ἀγωνισθοῦμε, νὰ διορθώσουμε λάθη καὶ νὰ προοδεύσουμε.         Ὁ καθένας μας θὰ βρεθεῖ στὸ περιβάλλον τῆς οἰκογενείας του, τῆς ­ἐργασίας του, θὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί περιμένει ὁ Θεός γιά ἐμᾶς; (Ἱερομονάχου Λουκᾶ Γρηγοριάτη)

    ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ;   Ιερομονάχου Λουκά Γρηγοριάτη    Οι απαντήσεις, που με τη Χάρη του Θεού και την ευλογία του Γέροντα θα ακολουθήσουν, θα είναι αναπόφευκτα ο καρπός της προσωπικής μας, και βεβαίως μικράς, πείρας. Θεωρώ ότι την καθολική επί του θέματος απάντηση έχει διδάξει το ίδιο το Άγιον Πνεύμα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θέλουμε νά εἴμαστε Χριστιανοί χωρίς Χριστό;

 Φωτίου Κόντογλου – 1965   Όταν μιλήσεις στους ψευτοχριστιανούς για σκληρή άσκηση στο κορμί και στο πνεύμα για την αγάπη του Χριστού, θυμώνουνε, σε λένε φακίρη, ειδωλολάτρη, βάρβαρο. Αν θέλεις να δοκιμάσεις την πίστη ενός χριστιανού, μίλησέ του για τον ασκητισμό. Ο πιστός θα νοιώσει κατάνυξη, ο χλιαρός, δηλαδή ο ψεύτικος, ο άπιστος, θα διαμαρτυρηθεί….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Χριστός ζητάει ὁλόκληρη τήν καρδιά μας, ὁλόκληρο τό ἐσωτερικό μας.

Χριστιανός ἀληθινός ἤ… περίπου χριστιανός    3) Ὁ Χριστός ζητάει ὁλόκληρη τήν καρδιά μας, ὁλόκληρο τό ἐσωτερικό μας.  Μᾶς λέει: «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου,…». Μᾶς ζητάει ὅλη τήν καρδιά μας, ὅλο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Χριστός μας δέν θέλει νά διχαζόμαστε.

    Χριστιανός ἀληθινός ἤ… περίπου χριστιανός.  2) Ὁ Χριστός μας δέν θέλει νά διχαζόμαστε. Μᾶς εἶπε: «Κανείς δέν μπορεῖ νά δουλεύει σέ δύο κυρίους. Δέν μπορεῖτε νά δουλεύετε ταυτόχρονα στόν Θεό καί στόν Μαμωνᾶ (στόν Θεό καί στόν Διάβολο)». Ἄν κανείς περπατᾶ ταυτόχρονα σέ δύο δρόμους, θά σχιστεῖ στή μέση, τελικά θά αὐτοδιαλυθεῖ.  Εἶναι…

Συνέχιση ανάγνωσης