Πρωτοχρονιά.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Ἀπό τό βιβλίο  «ΛΟΓΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ» Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Τήν 1η Ἰανουαρίου ἑώρτασε ἡἘκκλησία μας τήν Περιτομή τοῦ Χριστοῦ καί τήν μνήμη τοῦἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Τό διπλό αὐτό ἑορτολογικό περιεχόμενο ἔχει μία λαμπρά ἐκπροσώπησι στήν ἀκολουθία τῆς ἡμέρας. Καί δικαίως, γιατί ἡ μέν περιτομή καί ὀνοματοδοσία τοῦ Χριστοῦ κατά τήν ὀγδόη ἡμέρα ἀπό τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης