1)Πῶς φωτίζεται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου; (Μικρός Εὐεργετινός)(mp3), 2)Ἡ μετάστασις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (mp3)

  1)Πῶς φωτίζεται ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου; (Μικρός Εὐεργετινός). Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-09-10. 2)Ἡ μετάστασις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (mp3). Ὁμιλία (σύντομη) τοῦ π. Σάββα στίς 26-09-10.

Συνέχιση ανάγνωσης