1)Ἡ χαρά τῆς Ἀνάστασης μαζί μέ τό Χριστό Μας (mp3). 2)Ἡ χαρά τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ μας (Ἁγίου Νικοδήμου)(mp3)

 1)Ἡ χαρά τῆς Ἀνάστασης μαζί μέ τό Χριστό Μας (mp3).  2)Ἡ χαρά τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ μας (Ἁγίου Νικοδήμου)(mp3)

Συνέχιση ανάγνωσης

Μεγάλη Ἑβδομάδα-Ἅγιον Πάσχα

Ἡ χαρά τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ μας (Ἁγίου Νικοδήμου)(mp3) Ἡ κάθοδος τοῦ Χριστοῦ στόν Ἅδη (mp3) Ἡ χαρά τῆς Ἀνάστασης μαζί μέ τό Χριστό Μας (mp3). Ομιλία εις την τέταρτη Κυριακή μετά το Πάσχα – Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς Ἡ ἀποστασία τῶν ἡμερῶν μας καί ἡ ἐλπίδα τῶν πιστῶν. Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου…

Συνέχιση ανάγνωσης