«Ἐλᾶτε, ὦ πιστοί Χριστιανοί…»

Ἐλάτε, ὦ πιστοί Χριστιανοί, καί καθαρθέντες πρότερον μέ τήν πρέπουσαν προετοιμασίαν τῆς ἐξομολογήσεως τῶν ἁμαρτιῶν καί τῆς συγχωρήσεως τῶν ἐχθρῶν, καί τῆς ἀποδιώξεως τοῦ μίσους, ἄς προσέλθωμεν εἰς τά θεῖα Μυστήρια. Ἐκ τοῦ Ἐορτοδρομίου. Come, O faithful Christians, let us purify ourselves first with fitting preparation, confessing our sins, forgiving our enemies and chasing away…

Συνέχιση ανάγνωσης