Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομόν. Σάββας) El papel de la Iglesia Ortodoxa: La “psicoterapia” terapia de la psique humana.

Por Savas el Aghiorita, Hieromonje, adaptado y traducido de tres homilías suyas. Contenidos 1ª Parte: “La psicoterapia” terapia de la psique y del nus 2ª Parte: Preguntas al Padre Savas el Aghiorita y respuestas 3ª Parte: La La agapi del hombre a Dios y la agapi de Dios a los hombres. 4ª Parte: El reinado…

Συνέχιση ανάγνωσης

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ. EL REINADO DE LA Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ. EL REINADO DE LA REALEZA INCREADA DE DIOS ES REALEZA DE SANGRE. REALEZA INCREADA DE DIOS ES REALEZA DE SANGRE.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ. EL REINADO DE LA REALEZA INCREADA DE DIOS ES REALEZA DE SANGRE.    “El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre en mí permanece y yo en él”    Por hieromonje Savas el Aghiorita  “El tiempo se ha cumplido, y el reinado de la realeza…

Συνέχιση ανάγνωσης