Τρία πράγματα συνιστοῦν τήν ἀληθινή μετάνοια:

Στήν καρδιά: συντριβή

Στό στόμα: ἐξομολόγηση

Στόν βίο: διόρθωση

  ( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

 Tres cosas que consisten en la verdadera μετάνοια (introspección, conversión, arrepentimiento y confesión):

En el corazón: contrición, quebrantamiento y humildad

En la boca: confesión

En la vida: corrección, restablecimiento, rectificación

De san Juan el Crisóstomo (boca de oro)

Condiciones de oración

Οἱ προϋποθέσεις μιᾶς σωστῆς προσευχῆς (Γέρων Πορφύριος)

Yérontas Porfirios: Lascondicionesparalaoración correcta son:

 – oración de preparación para la plegaria

ἡ προσευχή προετοιμασίας γιά τήν προσευχή, 

rogar al Señor para darnos lágrimas

– τό νά παρακαλέσουμε τόν Κύριο νά μᾶς δώσει δάκρυα, 

 -el incienso

 τόθυμίαμα

– la vela

τόκερί

– la hisijía. Paz, serenidad y tarnquilidad interior y exterior 

ἡσυχία

– despreocupación

– ἡ ἀμεριμνία,

– el estudio 

– ἡ μελέτη, 

cortar con todos y de todo 

– ἡ ἀποκοπή ἀπό ὅλους καί ὅλα, 

– el candil 

τό καντηλάκι,  

– la alegría

χαρά

– la absoluta dependencia de Dios 

ἡ ἀπόλυτη ἐξάρτηση ἀπό τόν Θεό, 

– dejarse totalmente al Señor

– τό ἀπόλυτα ἄφημα στόν Κύριο. 

 (Ὅσιος Γέροντας Πορφύριος) SantoYérontasPorfirios

Traducido por: χΧ jJ http://logosortodoxo.wordpress.com/ (En español)