› 001.Απόδοσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

https://paraklisi.blogspot.gr/2018/04/281.html#more