Λυκοῦργος Νάνης, Τό μέγεθος τῆς ἀλλοτριώσεως τοῦ ἐκκλησιαστικού φρονήματος καί ἡ διαστροφή τῶν ἀξιολογικῶν κριτηρίων

 

   Το μέγεθος της αλλοτριώσεως του εκκλησιαστικού φρονήματος και η διαστροφή των αξιολογικών κριτηρίων
 
Λυκούργος Νάνης, ιατρός
 
Σχόλιο από ΕΔΩ
 
Οι Κρήτες ιεράρχες αφού τίμησαν τον αλήστου μνήμης Αθηναγόρα πριν καιρό, σε πρόσφατη εκδήλωση του εκεί Πανεπιστημίου τίμησαν και εγκωμίασαν τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας.
Κάποιοι Κρήτες και Κύπριοι ιεράρχες σε συνεργασία με παράγοντες του θεολογικού κόσμου εξεθείασαν το νεωτεριστή και τολμητία Μελέτιο Μεταξάκη του οποίου η καταστροφική εκκλησιαστική πολιτική που ακολούθησε τυγχάνει παγκοίνως γνωστή. Συνέχεια

«Κοντά στήν Μελανδησία Πύλη», ΚΕΦ. Ι΄ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

 

 ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ

 ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

 Μετά ἀπό ἕνα κουραστικό καί πολύμοχθο ταξίδι, πού τό βάραινε ἡ σκέψη γιά τήν λύπη, πού θά προξενοῦσε ἡ εἴδηση πού μετέφεραν, οἱ τρεῖς ἄνδρες ἐπέστρεψαν στή Βασιλεύουσα ὕστερα ἀπό ἀρκετές ἑβδομάδες.

Ὅταν ἔφθασαν, κατευθύνθηκαν ἀπό διαφορετικούς δρόμους ὁ καθένας πρός τά δυτικά τείχη. Τά πέρασαν διά μέσου τῆς Μελανδησίας Πύλης καί προχώρησαν δυτικώτερα, ὅπου ὑπῆρχε μυστική Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων. Κοντά ἦταν καί τό ἁγίασμα τῆς Θεοτόκου.

Ἐκεῖνο τό βράδυ, χωρίς νά γνωρίζουν τόν ἐρχομό τους οἱ πιστοί, εἶχαν μεγάλη σύναξη, στήν ὁποία παρευρίσκετο καί ἕνας Ἐπίσκοπος, ἀρκετοί ἱερεῖς καί ὁ Μαρκιανός μέ τό Μαρτύριο.

Ὅταν ἄκουσαν καλπασμούς μές στήν νύχτα, τρόμαξαν. Φοβήθηκαν μήπως ἦσαν οἱ διῶκτες τους. Ὅταν ὅμως κοίταξαν, μέ χαρά καί συγκίνησι ἀναγνώρισαν τούς πολυπόθητους ἀδελφούς, πού τούς ἔφεραν νέα ἀπό τόν Πατριάρχη τους. Συνέχεια

Ἄν φτιάξεις τόν ἑαυτό σου, θά φτιαχτεῖ κι ἕνα κομμάτι ἀπ᾿ τήν Ἐκκλησία.

    [...]θυμάμαι την πρώτη μου επίσκεψη στον π. Παίσιο. Νέος άνθρωπος τότε, με τη συνηθι­σμένη στους νέους ανθρώπους έπαρση και οξύτατη κριτική για τά κακώς κείμενα στο χώρο της Εκκλησίας.

Ό γέροντας με δέ­χτηκε με πολλή αγάπη και κου­βεντιάσαμε για πολλά θέματα. Προς το τέλος σηκώθηκε, πήγε στο μηχάνημα για να μου φτιά­ξει ένα εικονάκι. Σέ μια στιγμή γύρισε και μου είπε:

  - «Κοίταξε, εύλογημένε, να φτιάξεις τόν εαυτό σου. «Αν φτιάξεις τόν εαυτό σου, θα φτιαχτεί κι ένα κομμάτι άπ’την Έκκλησία. Κι αν φτιάξουμε ολοί τον εαυτό μας, αυτό θα έχει θετικό αντί­κτυπο στο σώμα τηςΈκκλήσίας!».

~ Δεν αισθανόμαστε το τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της ‘Εκκλησίας και πόση ευθύνη έχει απέναντι στον Χριστό και τούς αδελφούς του. Δεν συναισθανόμαστε το κακό πού προκαλεί ή δική μας αμαρτία στο σώμα τής’Εκκλησίας, σαν να ήταν ή αμαρτία ιδιωτική μας υπόθεση. Συνέχεια

Ἅγιοι Μαρκιανός καί Μαρτύριος οἱ Νοτάριοι (+25 Ὀκτωβρίου)

 

Οι Άγιοι αυτοί ήταν νοτάριοι και γραμματικοί του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παύλου του ομολογητή (βλέπε 6 Νοεμβρίου), στα χρόνια του Αρειανού βασιλέως Κωνσταντίου (337 – 349 μ.Χ.). Άριστα σπουδαγμένοι και οι δύο, υπήρξαν συνήγοροι θαρραλέοι της ορθόδοξης αλήθειας. Συνέχεια

Πορευμόμεθα ὄντως πρός Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο; (Ἱ. Μ. Πειραιῶς- Γραφεῖο ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί Παραθρησκειῶν)

 

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 20η Οκτωβρίου 2014
 
ΠΟΡΕΥΟΜΕΘΑ ΟΝΤΩΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ;
Οι εργασίες της πρόσφατης Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος βρέθηκαν και πάλι στο επίκεντρο της εκκλησιαστικής επικαιρότητος και έγιναν αντικείμενο πολλών σχολιασμών. Από τις δύο εισηγήσεις που ανεγνώσθησαν ενδιαφέρον παρουσιάζει ηεισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομου με θέμα «Ενημέρωσις περί της μελλούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ήτις θα συνέλθη κατά το 2016».
Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να παρατηρήσουμε, ότι η ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας, ήταν ουσιαστικά μια «Ενημέρωσις» για ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό γεγονός, όπως η μέλλουσα να συνέλθει  Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, εν τω βάθει με σαφή ομολογιακό χαρακτήρα.
Όπως μας πληροφορεί το Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου, ο Σεβασμιωτάτος στην εισήγησή του εξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι η μέλλουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα εκφράσει την ενότητα της Εκκλησίας:«αυτή η ενότητα (της Ορθόδοξης Εκκλησίας) δεν θα εκφραστεί μέσω κατάλυσης και αδρανοποίησης της τοπικότητας των Ορθοδόξων Εκκλησιών και αναζήτησης συμβιβαστικών λύσεων, αλλά δια της διαδικασίας επίλυσης και ομόφωνης αποδοχής ζητημάτων, τα οποία επέδρασαν και επιδρούν διαλυτικά στην φανέρωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως Ενός Σώματος και κλονίζουν την δυνατότητα έκφρασης της κοινής συνοδικής συνείδησης των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών μεταξύ τους και εν ενότητι». Συνέχεια

Ἠχητικό Ἁγιολόγιο 25 Ὀκτωβρίου

« Αὐτός ὁ Μοναδικός»

« ΑΥΤΟΣ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ »

Γενήθηκε σ᾿ ἕνα ἀσήμαντο χωριό ἀπό μιά ἁπλοϊκή γυναίκα.

  • Ποτέ του δέν πῆγε σέ σχολείο.

  • Ποτέ του δέν εἶχε οἰκογένεια ἤ σπίτι.

  • Ποτέ του δέν ἴδρυσε σχολεῖο· ὅλα ὅμως τά σχολεία μαζί, δέν μποροῦν νά καυχηθοῦν ὅτι ἔχουν περισσότερους μαθητές ἀπό ὅσους ἔχει Αὐτός.

  • Ποτέ του δέν ἔγραψε βιβλίο· καί ὅμως, οἱ βιβλιοθῆκες ὅλου τοῦ κόσμου δέν μποροῦν νά χωρέσουν, τά βιβλία πού γράφτηκαν γι᾿ Αὐτόν. Συνέχεια

25 Οκτωβρίου Συναξαριστής. Τῶν Ἁγίων Νοταρίων Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου, Ἀναστασίου, Οὐαλερίνου, Οὐαλερίου καὶ Χρυσαφίου, Σαβίνου, Ταβιθᾶς, Οὐάρου ἐν Αἰγύπτω, Γεωργίου Ἐπισκόπου, τῶν Ἁγίων Παππία, Διοδώρου καὶ Κλαυδιανού, τῶν Ἁγίων Φαύστου, Βασιλείου καὶ Λουκιανοῦ, Νικηφόρου καὶ Στεφάνου, Φιλαδέλφου καὶ Πολυκάρπου, Μακαρίου Ὁσίου, τῶν Ἁγίων Δύο Μαρτύρων ἀπὸ τὴν Θράκη, Χρυσάνθης.

Ἡ Ἁγία Ταβιθᾶ Ἡ Ἁγία Ταβιθᾶ ἦταν εὐσεβὴς καὶ φιλάνθρωπη χριστιανὴ καὶ κατοικοῦσε στὴν Ἰόππη. Τὸ Ταβιθᾶ εἶναι λέξη Συριακὴ καὶ σημαίνει Δορκάς.Ἦταν ὑφάντρα καὶ ἔφτιαχνε χιτῶνες, τοὺς ὁποίους πωλοῦσε πρὸς ἀνακούφιση τῶν χηρῶν καὶ ὀρφανῶν.

Ἡ Ταβιθᾶ ὅμως ἀρρώστησε καὶ πέθανε. Τὴν περίοδο ἐκείνη βρισκόταν στὴ
Λῦδδα ὁ Ἀπόστολος Πέτρος. Ὅταν τὸ ἄκουσαν αὐτὸ οἱ δικοί της, ἔσπευσαν νὰ
τὸν παρακαλέσουν νὰ ἔρθει στὴν Ἰόππη, ὅπου καὶ ὁδηγήθηκε στὸ
νεκροκρέβατο τῆς Ταβιθᾶς. Ἀφοῦ παρακάλεσε τοὺς παραβρισκόμενους νὰ βγοῦν
ἀπὸ τὸ δωμάτιο, ὁ Πέτρος γονάτισε καὶ προσευχήθηκε. Στὴν συνέχεια εἶπε
στὴν Ταβιθᾶ νὰ σηκωθεῖ. Μόλις ἐκφώνησε τὸ πρόσταγμα ἡ νεκρὴ ἀνεστήθῃ.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ διεδόθει στὴν Ἰόππη καὶ πολλοὶ πίστεψαν. Ἡ Ἁγία Ταβιθᾶ κοιμήθηκε σὲ βαθὺ γῆρας.

Συνέχεια

Το αγιογραφικό ανάγνωσμα του Σαββάτου 24-10-2014

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ’ ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ’ αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2014. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Προς Κορινθίους Α΄ κεφ. α΄ 1 – 7

α΄ 1 – 7

Ευαγγέλιον: Κατά Ματθαίον κεφ. Κα΄ 43 – 46

Κα΄ 43 – 46

Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

En cas de difficultés-Père Serge Chévitch (1903-1987)

Paroles Staretz Serge Chevitch - 02

 Dans nos rapports avec les autres, il faut surtout manifester de la bienveillance, leur faire sentir que nous leur voulons du bien, que nous cherchons à les aider, et surtout que nous ne les jugeons pas. Nous devons chercher à les aider, mais sans nous imposer. Il ne faut pas leur donner des conseils à moins qu’ils ne nous en demandent. Il ne faut surtout pas leur donner des leçons, car très souvent cela les agace et risque de produire l’effet contraire de celui que nous escomptons. Il faut souvent prier pour eux. Ils sentiront ainsi que nous avons de la sympathie pour eux, que nous les aimons. La prière agit pour eux, mais aussi sur nous. La prière ajoute à notre bienveillance.

 Quand nous voyons les péchés et les malheurs des autres, nous devons toujours nous en sentir responsables. Συνέχεια