Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου:«Ψηλάφισις τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας Κυρίας Θεοτόκου». Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ   Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου   με θέμα:   «ΨΗΛΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ   ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»   [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 25-3-1983]   Ω, αγαπητοί μου, ελάτε να ψηλαφήσουμε αυτό το καινούριο μυστήριο, το καινόν μυστήριο, το όντως καινόν μυστήριον υπό τον ήλιον, για να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ θάνατος δέν πρέπει νά μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Κύριο, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

150.Ὁ θάνατος δέν πρέπει νά μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Κύριο, 27-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ»[1] προλέγει ὁ Κύριος εἰς τούς Ἁγίους Του μαθητάς καί Ἀποστόλους ἀλλά καί σέ ὅλους ὅσους θά πιστέψουν σέ Αὐτόν, ὅτι θά ἀντιμετωπίσουν διωγμούς καί πολλοί ἀπό αὐτούς θά θανατωθοῦν μέ βίαιο θάνατο….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐθνικό ἔγκλημα: Τό Πρωτοδικεῖο Φλώρινας ἀπέρριψε τίς ἐνστάσεις γιά τή δημιουργία Κέντρου «μακεδονικῆς» γλώσσας καί ἐπικύρωσε τό καταστατικό του!

  Αυτά είναι τα αποτελέσματα της συμφωνίας των Πρεσπών   Το Πρωτοδικείο Φλώρινας απέρριψε τις ενστάσεις κατά της δημιουργίας Κέντρου «μακεδονικής» γλώσσας στη Φλώρινα και αποφάσισε στις 16 Μαρτίου να επικυρώσει το καταστατικό του! Έτσι ουσιαστικά εγκρίνεται η λειτουργία του σωματείου με την επωνυμία «Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα», γλώσσας που δεν είναι τίποτα άλλο…

Συνέχιση ανάγνωσης

24 Μαρτίου. Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου· Ἀρτέμονος ἱερομάρτυρος, ἐπισκόπου Σελευκείας τῆς Πισιδίας (α ́ αἰ.). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα. Τριθέκτης (Ἡσαΐας ΚΘ΄ 13-23). Ησ. 29,13 Καὶ εἶπε Κύριος· ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ· μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες ἐντάλματα ἀνθρώπων καὶ διδασκαλίας. Ησ. 29,13 Ο Κυριος είπεν· “ο λαός αυτός με πλησιάζει μόνον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οὐκρανία – Οἱ πιστοί τοῦ χωριοῦ Γιουρκοβτσί: Μείναμε χωρίς ἐκκλησία, ἀλλά μείναμε πιστοί στόν Θεό

  Η κοινότητα της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο χωριό Γιουρκοβτσί. Φωτογραφία: screenshot από βίντεο t.me/orthobuk   Οι πιστοί του χωριού Γιουρκοβτσί: Μείναμε χωρίς εκκλησία, αλλά μείναμε πιστοί στον Θεό   Της Ελένα Γιούφερεβα Στo Γραφείο της Επαρχίας εκφράζουν την πεποίθηση ότι χάρη σε τέτοιους πιστούς, όπως αυτοί στο χωριό Γιουρκοβτσί, η Ουκρανία έχει ακόμα ελπίδα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τώρα; τή μπουκιά ἔ­χουν στό στόμα καί τό Χριστό βλαστημᾶνε.

  Θυμήθηκα τὴν ἐπο­χὴ πρὶν 80 χρόνια, ὅταν ἤμουν μικρὸ παιδί, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἔπιναν ἕνα ποτήρι νερὸ κ᾽ ἔ­καναν τὸ σταυ­ρό τους. Τώρα; τὴ μπουκιὰ ἔ­χουν στὸ στόμα καὶ τὸ Χριστὸ βλαστημᾶνε.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἅγιος Μακάριος, ἡγούμενος τῆς μονῆς Κολιαζίνο

Ο άγιος Μακάριος, ηγούμενος της μονής Κολιαζίνο 17 Μαρτίου   Προερχόμενος από οικογένεια ευγενών της περιοχής του Τβερ (Ρωσία), ο άγιος Μακάριος διάβαζε αχόρταγα από παιδί τους Βίους των αγίων και διαποτιζόταν από τη μεγαλοσύνη των πράξεων τους, θέλοντας να τους μιμηθεί και να κερδίσει και αυτός την ουράνια πατρίδα. Αργότερα τον απασχολούσαν συχνά τα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διευρύνεται ἡ διαίρεσις: Ἀσυμφωνία εἰς Σκοπιανόν

  Αἱ δῆθεν θεωρίαι τοῦ Σεβ. Περιστερίου ἐπιστρέφουν τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς εἰδωλολατρικὴν ἐποχήν!   ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ: ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΝ   Ὅπως διακηρύσσουν ἐπώνυμοι ὑποστηρικταὶ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἡ ὀνομασία τοῦ Προκαθημένου τῶν σχισματικῶν τῆς γείτονος δὲν δύναται παρὰ νὰ τηρήση τὴν σταθερὰν καὶ διὰ τὰς ἄλλας αὐτοκεφαλίας ἀρχήν, ἤτοι «Ἀρχιεπίσκοπος Σκοπίων».   Γράφει ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀφοβία τοῦ θανάτου, Βίος καί Λόγοι-Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

149. Ἡ ἀφοβία τοῦ θανάτου, Βίος καί Λόγοι-Ἁγ. Πορφυρίου, 17-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Ὕπαγε εἰς τόν οἶκο σου καί ἴσθι ὑγιής ἀπό τῆς μάστιγός σου»[1]. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Εἶναι ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν. Ὅποιος ἑνώνεται μέ τόν Χριστό νικᾶ τόν θάνατο, νικᾶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

23 Μαρτίου. Νίκωνος ὁσίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 199 μαθητῶν αὐτοῦ μαρτύρων (†251). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα. Τριθέκτης (Ἡσαΐας ΚΗ΄ 14-22). Ησ. 28,14 διὰ τοῦτο ἀκούσατε λόγον Κυρίου, ἄνδρες τεθλιμμένοι καὶ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ τούτου τοῦ ἐν Ἰερουσαλήμ· Ησ. 28,14 Δια τούτο, ακούσατε, λοιπόν, τον λόγον του Κυρίου σεις οι θλιμμένοι άνδρες και οι άρχοντες του λαού τούτου, που κατοικεί εις την Ιερουσαλήμ. Ησ. 28,15 ὅτι εἴπατε· ἐποιήσαμεν διαθήκην μετὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Γ΄Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως) – Ταπεινοί στό θρόνο (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου)

Ταπεινοὶ στὸ θρόνο «Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν» (Ἑβρ. 4,16)     (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου) Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, εἶνε ὑπερήφανος, πολὺ ὑπερήφανος. Ἰδίως ὁ ἄνθρωπος τοῦ αἰῶνος μας. Καυχᾶται γιὰ τὴ δύναμί του, γιὰ τὰ πλούτη, τὴν τέχνη, τὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διάκριση

Διάκριση Στὸν ἀββᾶ Μολούα πῆγε ἕνας ποιητής, ὁ Κόναν, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε πεῖρα χειρωνακτικῆς ἐργασίας. Ὁ ὅσιος τὸν πῆρε μαζί του κάποια μέρα γιὰ μιὰ ἐλαφριὰ ἐργασία στὸ δάσος. Εὐλόγησε τὸ τσεκούρι του καὶ τὸν κάλεσε νὰ κόψουν μαζὶ ἕνα ἄγριο γαϊδουράγκαθο. Ὁ ποιητὴς προσφέρθηκε νὰ τὸ κόψει μόνος του καὶ τὰ κατάφερε.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης…

«Μπορείς, βλέποντας τον ήλιο με τους φυσικούς οφθαλμούς, να μη χαίρεσαι; Μα πόσο μεγαλύτερη χαρά θα νοιώθεις, όταν ο νους σου βλέπει με τους ε­σωτερικούς οφθαλμούς τον Ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό;»   Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ Erimitic https://proskynitis.blogspot.com/2023/03/blog-post_74.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρόγραμμα προσκυνητῶν Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-3-2023   Σύν Θεῷ τήν Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 στίς 5:00 μ.μ.  ἑσπερινός γιά τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἡ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (Δ΄ Στάση)  στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης     ΣΑΒΒΑΤΟ 25-3-2023   Σύν Θεῷ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ γιά τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στήν ἱερά μονή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιατί ἀπόλυτη ἡσυχία στόν ἑξάψαλμο;

Είναι γεγονός ότι οι Πατέρες ορίζουν ότι κατά την ώρα που διαβάζεται στην Εκκλησία ο εξάψαλμος, να μη κάνουμε καμιά κίνηση, να μη μιλούμε, να μη κουνιόμαστε από τη θέση μας, ούτε να βήξουμε που λέει ο λόγος και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί είναι η ώρα κατά την oποία η Εκκλησία μας θυμίζει την…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἐνδιαφέρεται γιά τήν ψυχή του εἶναι ἄμυαλος καί δυστυχισμένος

Δημήτριος Παναγόπουλος ο Ιεροκήρυκας (1916 – 1982)   Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἐνδιαφέρεται γιά τήν ψυχή του εἶναι ἄμυαλος καί δυστυχισμένος καί ἄς εἶναι ἔξυπνος… Εἶναι ἄμυαλος!…   Εἶναι ἄμυαλος, διότι δέν παραδέχεται ὅτι ὑπάρχει Θεός, ὅτι ὑπάρχει ἄλλῃ ζωῇ, ὅτι ὑπάρχει θάνατος, ὅτι ὑπάρχει Κρίση…   Ἐκεῖνος πού ἐνδιαφέρεται μόνο γιά τό σῶμα του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνεξιχνίαστον τὸ σχέδιον τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ

Ἀνεξιχνίαστον τὸ σχέδιον τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Θεό. Δὲν συγκινοῦνται ἀπὸ τὸ θεῖο λόγο, δὲν συμμετέχουν στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἐντολὲς καταπατοῦνται, χωρὶς ἔλεγχο συνειδήσεως καὶ ἴχνος ντροπῆς. Παντοῦ ἡ ἁμαρτία.   Ὑπάρχουν καὶ πολλὲς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ τιμή καί ἡ εὐλογία τῆς Παναγίας μας,Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

148. Ἡ τιμή καί ἡ εὐλογία τῆς Παναγίας μας, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου,15-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Καί ἀποκατεστάθη ἡ χείρ αὐτοῦ ὡς ἡ ἄλλη»[1]. Ὁ Κύριος ἦρθε εἰς τήν γῆ γιά νά λύσει τά ἔργα τοῦ διαβόλου καί νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό τάς νόσους τάς ψυχικάς, ἀλλά καί τάς σωματικάς∙ νά μᾶς ἀποκαταστήσει εἰς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Η προσκύνηση του τιμίου Σταυρού Συναξάρια Τριωδίου   Την τρίτη Κυριακή των Νηστειών εορτάζουμε την προσκύνηση του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. Επειδή με τη νηστεία των σαράντα ημερών και εμείς κατά κάποιο τρόπο σταυρωνόμαστε και γινόμαστε νεκροί από τα πάθη και αισθανόμαστε πικρία, με το να πέφτουμε σε ακηδία και να απογοητευόμαστε, για τον λόγο…

Συνέχιση ανάγνωσης

22 Μαρτίου. Βασιλείου ἱερομ. πρεσβυτέρου τῆς Ἀγκυρανῶν ἐκκλησίας (†362). Καλλινίκης μάρτυρος (†252). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα. Τριθέκτης (Ἡσαΐας Κς΄ 21, ΚΖ΄ 1-9). Ησ. 26,21 ἰδοὺ γὰρ Κύριος ἀπὸ τοῦ ἁγίου ἐπάγει τὴν ὀργὴν ἐπὶ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀνακαλύψει ἡ γῆ τὸ αἷμα αὐτῆς καὶ οὐ κατακαλύψει τοὺς ἀνῃρημένους ἐπ᾿ αὐτῆς. Ησ. 26,21 Διότι ιδού, ο Κυριος επιφέρει από τον άγιον ουρανόν την οργήν του εναντίον των…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἄλλο ἡ συμφιλίωσις τῶν ἀνθρώπων καί ἄλλο ἡ συμφιλίωσις τῶν θρησκειῶν

Πολλοί άσχετοι με κάθε πίστη, λένε πως τάχα θέλουν την ένωση όλων των θρησκειών:«Όλοι θέλομε να δώσει ο Θεός ενότητα πίστεως στον κόσμο. Μα εσείς τα μπερδεύετε τα πράγματα. Άλλο η συμφιλίωσις των ανθρώπων, και άλλο η συμφιλίωση των θρησκειών. Ο Χριστιανισμός επιβάλλει ν’ αγαπάμε με όλη μας την καρδιά τους πάντες, όποια πίστη και…

Συνέχιση ανάγνωσης

.. ξέρεις ποιοί θά παρακαλάνε τούς Τούρκους νά μᾶς χτυπήσουν γιά νά ξεκινήσει πόλεμος;…

… ξέρεις ποιοί θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν για να ξεκινήσει πόλεμος; Οι Έλληνες πολιτικοί για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει… ( πατήρ Παναγιώτης -Άγραφα -2010)     https://proskynitis.blogspot.com/2023/03/blog-post_810.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό νόημα τῆς νίκης τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τῆς Εἰκονομαχίας

  Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής ΑΠΘ   Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενώσεως Θεολόγων   Το νόημα της νίκης της Ορθοδοξίας κατά της Εικονομαχίας   Στην κακοδοξία της σφοδρής εικονομαχίας, οι Άγιοι Πατέρες της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου (787 μ.Χ.) δεν είδαν απλώς μια αίρεση, αλλά το σύνολο των αιρέσεων.   Οι εικονομάχοι ήταν κληρικοί και λαϊκοί, που είχαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνα κομποσχοίνι γιά… ὅποιον κατακρίνουμε….

Γέρων Παρθένιος…Ηγουμενος Μονής Αγίου Παύλου Άγιον Όρος. Ομιλία στην τράπεζα.1 Μαρτίου 2023   …Όταν ήταν νέος μοναχός πήγε στον πνευματικό του τον ηγούμενο της Μονής του λέγοντας του ότι έχει το ακόλουθο πρόβλημα: -Όταν κάθομαι με άλλους μοναχούς και μιλαμε ενώ είμαι ειρηνικός και δεν έχω κάτι μαζί με κανενα με πιάνει μια αναταραχή, λερωνωμε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπαράδεκτη μεθόδευση τοῦ ΥΠΑΙΘ σέ βάρος τῶν γονέων γιά διδασκαλία τῆς ὁμοφυλοφιλίας στά σχολεῖα

Απαράδεκτη μεθόδευση του ΥΠΑΙΘ σε βάρος των γονέων για διδασκαλία της ομοφυλοφιλίας στα σχολεία   Γράφει ο Χρήστος Α. Κορκόβελος   Με έγγραφο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΙΘ) στις 11 Οκτωβρίου 2022 (Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΕΧ/60156/124677/Δ7) [1] εγκρίθηκε για το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση στα σχολεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και συνοδευτικό υλικό του Υπουργείου Υγείας (ΥΠ.ΥΓ)…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ὠφέλεια τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, Bίος καί Λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

147. Ἡ ὠφέλεια τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, Ἁγ. Πορφυρίου, 9-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Πληροῦσθε ἐν πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς [ἐν] ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς»[1], λέει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος σέ μᾶς τούς Χριστιανούς. Νά γεμίζετε μέ Ἅγιο Πνεῦμα, ψάλλοντες, αἰνοῦντες τόν Θεόν. Καί πράγματι μέσα στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχουμε κοντά στά ἄλλα ἁγιαστικά μέσα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μητροπολίτης Μπορίσπολ Ἀντώνιος: «Σήμερα στήν Οὐκρανία βλέπουμε τήν πολιτική τῶν μπολσεβίκων»

Μήνυμα υπέρ των Μοναχών και των ανθρώπων της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου απέστειλε μέσω βίντεο ο Πρωτοσύγκελλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, Σεβ. Μητροπολίτης Μπορίσπολ και Μπροβάρι κ. Αντώνιος. Ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων τονίζει ότι είναι έντονα συγκλονισμένος με μια ακόμη επίθεση κατά της Εκκλησίας της Ουκρανίας, λέγοντας ότι αυτές οι παράνομες ενέργειες δίνουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

21 Μαρτίου. Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ὁμολογητοῦ. Θωμᾶ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (†610). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα. Τριθέκτης (Ἡσαΐας ΚΕ΄ 1-9). Ησ. 25,1 Κύριε ὁ Θεός μου, δοξάσω σε, ὑμνήσω τὸ ὄνομά σου, ὅτι ἐποίησας θαυμαστὰ πράγματα, βουλὴν ἀρχαίαν ἀληθινήν· γένοιτο, Κύριε· Ησ. 25,1 Ω Κυριε και Θεέ μου, θα σε δοξάσω, θα ανυμνήσω το Ονομά σου, διότι έκαμες τα θαυμαστά αυτά έργα, επραγματοποίησες βουλήν σου αρχαίαν, η οποία απεδείχθη…

Συνέχιση ανάγνωσης