Κατεκόσμησεν μέ κόσμον

  «Μεταμορφώθηκε, λοιπόν, μπροστά τους», δείχνοντάς τους ὅτι ἔτσι «θὰ μετασχηματίσει κάποτε τὸ ταπεινὸ σῶμα μας, καθιστώντας το σύμμορφο μὲ τὸ ἔνδοξο σῶμα Του». «Καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπό Του σὰν τὸν ἥλιο καὶ τὰ ροῦχα Του ἔγιναν λευκὰ σὰν τὸ χιόνι». Ὄχι ὅτι τὰ παραβάλλει μὲ τὸν ἥλιο ἤ τὸ χιόνι (πῶς μπορεῖ νὰ τεθεῖ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς Θ Ματθαίου. Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ   Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ΙΔ΄, εδάφια 22-34   22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 23 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἰδίαν προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μοναχός Θηκαράς. Προσευχές τοῦ 14ου αἰῶνα. Ἕκτη ὥρα. Εὐχή καί ὕμνος..

Εὐχὴ καὶ Ὕμνος Εὐχὴ   Eλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, ἑκάστην ἡμέραν καὶ ὥραν σε παροργίζοντα τῇ τῶν τεπτῶν ἐντολῶν σου παραβάσει· καὶ διὰ τὴν ἀμέλειάν με καὶ τὴν ὀκνηρίαν μου καὶ διὰ τὴν ἀθέτησιν τῆς καρδίας μου καὶ μὴ ἐάσῃς με ταῖς πονηραῖς μου πράξεσι συναποθανεῖν μηδὲ τῷ ἀρχεκάκῳ καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σήμερα τό νά διαβάζει κανείς τούς προφῆτες εἶναι σάν νά διαβάζει ἐφημερίδα…

‘‘Σήμερα το να διαβάζει κανείς τους προφήτες είναι σαν να διαβάζει εφημερίδα , τόσο ξεκάθαρα είναι γραμμένα . Εμένα ο λογισμός μου , μου λέει ότι θα συμβούν πολλά πράγματα” Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης ( † 12 Ιουλίου 1994) https://proskynitis.blogspot.com/2022/07/blog-post_45.html

Συνέχιση ανάγνωσης

13 Αὐγούστου. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως· μετάθεσις λειψάνου τοῦ ἁγ. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας. Σαβ. θ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ῥωμ. ιδ΄ 6-9). Ρωμ. 14,6 ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν Κυρίῳ φρονεῖ, καὶ ὁ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν Κυρίῳ οὐ φρονεῖ. καὶ ὁ ἐσθίων Κυρίῳ ἐσθίει· εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ Θεῷ· καὶ ὁ μὴ ἐσθίων Κυρίῳ οὐκ ἐσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ τῷ Θεῷ. Ρωμ. 14,6 Εκείνός που φρονεί ότι αυτή η…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποφθέγματα γέροντος Νεκταρίου τῆς Καλυβιανής

«Ὅλοι εἴμαστε ὑπὸ κατασκευήν. Ὁ ἐν μηδενὶ λειπόμενος εἶναι ἀνύπαρκτος».   «Ὅταν τυλιχθοῦμε τὸ ράσο χωρὶς νὰ ξετυλιχθοῦμε τὶς ἁμαρτίες μας, τότε ἀντὶ νὰ οἰκοδομοῦμε, χαλοῦμε καὶ τὰ λίγα ποὺ μένουν ὄρθια».   «Ὅποιος θέλγεται νὰ διαφημίζει σκάνδαλα, θέλει νὰ σκεπάσει τὸν ἑαυτό του. Λέει ἐνδόμυχα στοὺς ἀκροατές του: ”ἐλᾶτε νὰ δεῖτε τί κάνουν οἱ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρεσβύτερος διάκονος τοῦ Δεσπότου

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ   Ὁ Ὅσιος Νικάνωρ (7/8) ἐγεννήθη στήν πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας Θεσσαλονίκη τό 1491. Κατήγετο εκ γονέων ευσεβών, εναρέτων και πλουσίων, οι οποίοι ονομάζοντο Ιωάννης και Μαρία. Σύμφωνα με το συναξάρι του, η μητέρα του ήτο στείρα και τον γέννησε σε περασμένην ηλικίαν, ύστερα από όνειρο που είδε. Έτσι, οι παρακλήσεις και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θαύματα καί ἡσυχία, Ἁγ. Πορφυρίου-Βίος καί Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

23. Θαύματα καί ἡσυχία, Ἁγ. Πορφυρίου-Βίος καί Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 20-11-2018   «Ἄρα, ἐλθών ὁ Κύριος εὐρήσει τήν πίστιν ἐπί τῆς γῆς;»[1]. Ὅταν θά ἔρθει πάλι κατά τήν Δευτέρα Του Παρουσία ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, θά εὕρει πιστούς ἀνθρώπους; Ἡ πίστις εἶναι τό ζητούμενο, ἡ ζωντανή πίστις ἡ ὁποία συνοδεύεται ἀπό τά ἔργα….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Βίβλος μιλᾶ μόνο γιά τόν ἠθικό νόμο.

Η Βίβλος μιλά μόνο για τον ηθικό νόμο. Η Βίβλος μιλά μόνο για τον ηθικό νόμο. Αυτός είναι ο νόμος που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο και τον οποίο ο άνθρωπος έλαβε από το Θεό. Για κάποιον άλλο νόμο η Βίβλος δε μιλά πουθενά. Αυτός ο ηθικός νόμος του Θεού έχει σχέση με την εξουσία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀντίσταση νεήλυδος, στὴν ἀσυμμάζευτη ἐκτροπὴ τῆς ποιμαινούσης (;) Ἐκκλησίας

  Ἀντίσταση νεήλυδος,   στὴν ἀσυμμάζευτη ἐκτροπὴ τῆς ποιμαινούσης (;) Ἐκκλησίας   π.Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου   Καλοκαίρι τοῦ 2022.   Ὁ Ἐπίσκοπος μιᾶς Μητροπόλεως, ὄχι πολὺ μακρὰν τῆς Ἀττικῆς, ἐπισκέφθηκε σὲ μιὰ κατασκηνωτικὴ περίοδο, τοὺς μικροὺς καὶ ἐφήβους κατασκηνωτές, ποὺ σοφῶς ἡ Ἐκκλησία, ὡς ὄρνις ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτῆς ἐπισυνάγει, σκέπει καὶ παιδαγωγεῖ.   Φιλοδόξησε…

Συνέχιση ανάγνωσης

12 Αὐγούστου. Φωτίου καὶ Ἀνικήτου τῶν μαρτύρων (†305-306). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας. Παρ. θ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ιδ΄ 26-40). Α Κορ. 14,26 Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί, ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω. Α Κορ. 14,26 Τι πρέπει, λοιπόν, να γίνη επί του προκειμένου, αδελφοί; Οταν συναθροίζεσθε στον τόπον της λατρείας και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἡμέρα μέ τούς δύο ἥλιους

Οσίου Εφραίμ του Σύρου:   Δύο ήλιους έβλεπαν στο βουνό τα μάτια των μαθητών: Ο ένας ήταν αυτός που φέρνει το φως της ημέρας, και ο άλλος ασυνήθης και φοβερός. Ο ένας φαινόταν και σ᾽ αυτούς και τον κόσμο όλο φώτιζε στο στερέωμα. Και ο άλλος σ᾽ αυτούς μόνο άστραφτε, ο οποίος ήταν του Ιησού…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ γερόντισσα Γαλακτία ὁμιλεῖ περί θανάτου (ἀποσπάσματα ἀπό τέσσερις ἰδιόχειρες ἐπιστολές τῆς γερόντισσας Γαλακτίας)

Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ.(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΙΔΙΟΧΕΙΡΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΓΑΛΑΚΤΙΑΣ) •… Φοβούμαστε,τρέμουμε την αιώνια ζωή γιατί δεν γνωρίζουμε πώς είναι …Όσοι την γνώρισαν ,έχουν ακατανίκητη ορμή στην ψυχή να πάνε εκεί…Πλένε οι δίκαιοι μέσα στο ΑΠΛΕΤΟΝ ΦΩΣ της Αγίας Τριάδας!Δεν αλλάζουν σε τίποτα, διατηρούν απόλυτα το χαρακτήρα τους, θυμούνται τα πάντα από…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντας Ἐφραίμ τῆς Σκήτης τοῦ Ἀγίου Ἀνδρέα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, γιά τήν ψυχή, τό καντήλι, τήν διατροφή καί γιά τίς ἀρετές.

Ο Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα του Αγίου Όρους, για την σωτηρία του ανθρώπου, για την ψυχή, το καντήλι, την διατροφή και για τις αρετές. Ποτέ να μην πούμε την φράση, ούτε για αστείο: »Εγώ δεν θα σωθώ!» Αυτή η φράση δίνει χαρά στον εχθρό διάβολο, που λέει: »αμήν και πότε!». Να παίρνουμε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός : Ὁ μεγάλος διδάσκαλος τοῦ Γένους

ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ   ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού   Πολλοί από τους αγίους της Εκκλησίας μας υπήρξαν στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας διδάσκαλοι του Γένους μας. Ένας από αυτούς είναι και ο άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός, μια μεγάλη πνευματική και χαρισματική προσωπικότητα, ο οποίος έβαλε τη δική του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Tό μεγαλεῖο τῆς Θεοτόκου, Ἁγίου Πορφυρίου-Βίος καί Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

22. Tό μεγαλεῖο τῆς Θεοτόκου, Ἁγ. Πορφυρίου-Βίος καί Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου [Λουκ. 17,20: 25] «Ὥσπερ ἡ ἀστραπή ἡ ἐν τόν οὐρανόν λάμπουσα, οὕτως ἔσται καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου»[1], ἔτσι μεγαλοπρεπῶς θά ἔρθει καί ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί ἀδελφοί, κατά τήν Δευτέρα Του Παρουσία, ὅπως ἡ ἀστραπή ἡ ὁποία λάμπει καί φωτίζει ὅλον…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἑλένη,γιατί φοβήθηκες καί τί κακό σοῦ ἔκανα;» (Ἅγ.Ἰωάννης Χοζεβίτης)

«Ἑλένη,γιατί φοβήθηκες καί τί κακό σοῦ ἔκανα;» (Ἅγ.Ἰωάννης Χοζεβίτης) Το 1981,ένα γκρούπ Ελλήνων προσκυνητών έφτασε στους Αγίους Τόπους και επισκέφτηκαν την Μονή Χοζεβά..Μία πιστή, ονόματι Ελένη, πλησίασε την λάρνακα όπου βρίσκεται το άφθαρτο λείψανο του Αγίου Ιωάννη του Χοζεβίτου (ΕΔΩ) και είπε:«Καλύτερα να μην ερχόμουν να δω αυτό το πτώμα για το οποίο λένε ότι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μοναχός Θηκαράς. Προσευχές τοῦ 14ου αἰῶνα. Ἕκτη ὥρα

ΜΟΝΑΧΌΣ ΘΗΚΑΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΈΣ ΤΟΥ 14 ΑΙΩΝΑ ΈΚΤΗ ΏΡΑ ΕΚΤΗ ΩΡΑ   Αρξάμενος λέγειν τὴν ἔκ τὴν ὥραν, λέγε πρῶτον· τὸ Τρισάγιον, τὸ Κύριε ἐλέησον (457). Δόξα. Καὶ νῦν. Εἶτα τὴν Εὐχὴν ταύτην· Τράνωσόν μου τὴν γλῶτταν καὶ πλάτυνόν μου τὸ στόμα τῆς καρδίας· καὶ πλήρωσον αὐτὸ τῆς χάριτός σου ὑπεράγαθε παντοκράτορ Κύριε, ὅπως εἰ καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γι αὐτά ὅλα ἤθελαν νά τόν κάνουν καί πνευματικό ἀλλά ἀρνήθηκε λέγοντας…

…..Γι αυτά όλα ήθελαν να τον κάνουν και πνευματικό αλλά αρνήθηκε λέγοντας: ” Επτά πνευματικούς είδα που βγήκαν άλυωτοι” .   Παπά Κύριλλος Καρυώτης.   https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/07/blog-post_954.html

Συνέχιση ανάγνωσης

11 Αὐγούστου. Εὔπλου διακόνου (†304). Νήφωνος ΚΠόλεως (†1502)· ἀνάμνησις θαύματος τοῦ ἁγ. Σπυρίδωνος ἐν Κερκύρᾳ (1716). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας. Πέμ. θ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ιδ΄ 6-19). Α Κορ. 14,6 νυνὶ δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ; Α Κορ. 14,6 Τωρα όμως αδελφοί, ας υποθέσωμεν ότι έρχομαι προς σας ομιλών…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Χοζεβίτης

Ο όσιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης   Ο όσιος Ιωάννης, που στο άγιο Βάπτισμα είχε λάβει το όνομα Ηλίας, έμεινε ορφανός και τον μεγάλωσε η γιαγιά του, που για να τον μορφώσει εγκατέλειψε την πρόθεσή της να γίνει μοναχή. Όταν αυτή εκοιμήθη, ανέλαβε τον Ηλία ο θείος του που είχε πολυμελή οικογένεια, μέσα στην οποία δοκίμασε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. Γερόντισσα ΓΑΛΑΚΤΙΑ.

Αυτές τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου, τις μέρες των παρακλήσεων στην Υπεραγία Θεοτόκο ,του πιο αγαπημένου προσώπου της Πίστης μας.Αυτή την “Παναγία μου” που έχουμε στο στόμα μας την κάθε στιγμή χαράς η λύπης,ακόμη και στα χρόνια της αμφισβήτησης. Αυτήν που τόσοι άνθρωποι κάθε μέρα τιμούν και με μεγάλη πίστη τρέχουν στις εκκλησιές για να παρακαλέσουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ διδασκαλία τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ του Σύρου γιά τήν κάθαρση τοῦ νοῦ

Η κάθαρση τοῦ νοῦ   Ὁ ἀββᾶς ᾿Ισαάκ ὁ Σύρος ἀναφέρεται διεξοδικά στούς λόγους του στό ἔργο τῆς κάθαρσης τοῦ νοῦ ἀπό κάθε ἐμπαθῆ κίνηση καί ἐπιθυμία, προκειμένου νά δοθεῖ στό Θεό καθαρός μέ τήν προσευχή. Ἡ κάθαρση τοῦ νοῦ εἶναι ἓνα πρῶτο στάδιο στόν ἀγώνα τοῦ ἀνθρώπου γιά τή γενική κάθαρση ἀπό τά πάθη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σχόλιο σέ χλευαστική γελοιογραφία

Τό σκιτσάκι δείχνει τρεῖς ἱερεῖς νά προσπαθοῦν ψύχραιμα, ἀδύναμα καί ἄτονα ἴσως καί μάταια, νά σβήσουν μία τεράστια πυρκαγιά ἤ νά σταματήσουν τήν ὁρμητική πορεία τῆς φωτιᾶς μέ ἁγιασμό. Παραδίπλα, μία γραφική πιστή πού μᾶλλον χρησιμοποιεῖται σκωπτικά ἀπό τόν σκιτσογράφο, δίνει συνέντευξη γιά τό γεγονός, προφανῶς προβάλλοντας θετικά τόν τρόπο ἀποσβέσεως διά τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἄς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό σῆμα ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ – Δημιουργοῦ εἶναι μέσα σέ ὅλα καί ἐκπέμπει καθημερινά..!

  Ο Άνθρωπος εδώ και δεκαετίες έστησε διαστημικά τηλεσκόπια, και αντένες ξοδεύοντας δις ψαχνωντας για έστω κ ένα σήμα από το διάστημα για να βρει ζωή στο σύμπαν. Το σήμα αυτό πρέπει τουλάχιστον να μοιάζει με κάποιου είδους γλώσσα, να έχει λογική, μαθηματικά και γεωμετρία. Ο ανθρωπος όμως δεν πήρε είδηση ότι όλο το σύμπαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀγρυπνία γιά τά 13 χρόνια ἀπό τήν μακαρία κοίμηση τοῦ ἁγίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννη Καλαΐδη

Αγρυπνία για τα 13 χρόνια από την μακαρία κοίμηση του αγίου Πατρός ημών Ιωάννη Καλαΐδη.Από την αγρυπνία που έγινε στον Ιερό Ναό του αγίου Ραφαήλ, στο Νεοχώρι Σιντικής του νομού Σερρών, για τα 13 χρόνια από την κοίμηση του αγίου Πατρός Ιωάννη Καλαΐδη. Στις φωτογραφίες φαίνεται ο Ιερός Ναός, ο τάφος του Αγίου Πατρός και…

Συνέχιση ανάγνωσης

10 Αὐγούστου. Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καὶ μάρτυρος. Ξύστου ἐπι σκόπου ̔Ρώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν (†258). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας. Τετ. θ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ιγ΄ 4 – ιδ΄ 5). Α Κορ. 13,4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, Α Κορ. 13,4 Η αγάπη δείχνει μεγαλοψυχίαν και ανεκτικότητα, είναι ευεργετική και εξυπηρετική. Η αγάπη δεν ζηλεύει και δεν φθονεί. Η αγάπη δεν φέρεται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντας Ἐφραίμ τῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα γιά τήν Θεοτόκο.

Η Παναγία όσο ζούσε, δεν έκανε ποτέ συγκατάθεση σε καμμία αμαρτία! Μόνο ένα λογισμό είχε στη ζωή της: Να σκέφτεται, να υμνεί και να αγαπά το Χριστό και να ποιεί το θέλημά Του. Μέσα της προσεύχονταν ακαταπαύστως. Η καρδιακή της προσευχή, δεν έχει μέτρο συγκρίσεως. Είναι κάτι ακατανόητο για τους ανθρώπους, ακόμα και για τους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό θαῦμα μέ τά κρίνα τῆς Παναγίας «Γραβαλλιώτισσας» στήν Πάστρα τῆς Κεφαλονιᾶς!

Νοτιοανατολικά του νησιού της Κεφαλονιάς, υπάρχει το χωριό Πάστρα.Εκεί βρίσκεται ο ναός όπου κάθε χρόνο συμβαίνει ένα περίεργο φαινόμενο. Κρίνοι που συλλέγονται στις 25 Μαρτίου και τοποθετούνται σε ειδική θήκη μπροστά από την εικόνα της Παναγίας ξανανθίζουν γύρω στις 14 Αυγούστου έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα όπου έχουν παραμείνει ξεροί. Στο προαύλιο του ναού της…

Συνέχιση ανάγνωσης