29 Νοεμβρίου. Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 370 μαρτύρων (†250)· Διονυσίου ἐπισκόπου Κορίνθου ἱερομάρτυρος. Φιλουμένου νεο μάρτυρος τοῦ Ἱεροσολυμίτου (†1979). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Τρ. κε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Θεσ. α΄ 10 – β΄ 2). Β Θεσ. 1,10 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾿ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. Β Θεσ. 1,10 όταν θα έλθη να δοξασθή μαζή με όλους τους αγίους του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ χριστιανική ὑπομονή (Γέροντας Εὐστράτιος Γκολοβάνσκι)

Κάθε θλίψη, κάθε δοκιμασία, κάθε συμφορά που μας βρίσκει, με παραχώρηση του Θεού, ονομάζεται μεταφορικά “σταυρός” (Ματθ. 16:24· Μαρκ. 8:34· Λουκ. 9:23). Χριστιανική υπομονή, λοιπόν, κάνει όποιος σηκώνει δίχως βαρυγκώμια αυτόν το σταυρό. Όποιος δεν τον σηκώνει, δεν είναι αληθινός μαθητής του Χριστού, όπως είπε ο ίδιος (Ματθ. 10:38· Λουκ. 14:27), και δεν έχει θέση…

Συνέχιση ανάγνωσης

Δημήτριος Ρόιστερ, Ἀρχιεπίσκοπος Ντάλας.

Δημήτριος Ρόιστερ, Αρχιεπίσκοπος Ντάλας. 15/28 Αυγούστου. Ο Πατέρας Δημήτριος Ρόιστερ, κατά κόσμον Ρόμπερτ Ρόιστερ (Robert Royster) γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1923 στο Τέξας και ήταν Αρχιεπίσκοπος Ντένβερ (1978 – 2009) και έξαρχος Μεξικού (1972 – 2008). Ο Ρόμπερτ Ρόιστερ γεννήθηκε σε μία οικογένεια βαπτιστών. Από μικρός μελετούσε την Αγία Γραφή και κατάλαβε ότι το πνεύμα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐφαρμογή τῶν πατερικῶν κειμένων

  Ἐφαρμογή τῶν πατερικῶν κειμένων   οῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ ἀκολουθεῖ τὴν παράδοση ποὺ ἔχουν διαμορφώσει μὲ τὴ ζωή τους καὶ τὰ συγγράμματά τους. Πολλοὶ θεολόγοι, ἰδίως πανεπιστημιακοὶ διδάσκαλοι, μελετοῦν καὶ δημοσιεύουν τὰ πατερικὰ κείμενα, γιὰ νὰ γίνουν προσιτὰ στὸ ἀναγνωστικὸ κοινό. Τὸ ἔργο τους μέχρις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ νοῦς καί ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώπου (Ἀρχ. Κύριλλος Κωστόπουλος, Ἱεροκήρυκας Ι. Μ.. Πατρῶν)

Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε καὶ κυρίως οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἶναι ὁ ὀφθαλμὸς τῆς ψυχῆς, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὴν Νηπτικὴ Πατερικὴ διδασκαλία, ὁρᾶ τὸν Δημιουργό του Θεό. Εἶναι ἡ ἐνέργεια ἐκείνη τῆς ψυχῆς, μέσῳ τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τὴν ἐμπειρία τῆς Θεανθρώπινης πορείας καὶ ζωῆς. Αὐτὴ ἡ ἐμπειρία διατυπώνεται καὶ ἐκφράζεται μέσῳ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀγάπη, καλωσύνη, πραότητα, ὑπομονή καί ταπείνωση ἄς ἔχουμε πάντα, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου.Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγ/του

74. Ἀγάπη, καλωσύνη, πραότητα, ὑπομονή καί ταπείνωση ἄς ἔχουμε πάντα, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγ/του, 26-02-2019 [Μᾶρκ. 14,10- 42] Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ὑπέφερε περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο ἄνθρωπο εἰς τήν γῆ χωρίς νά φταίει σέ τίποτα, γιά τήν δική μας σωτηρία. Καί βέβαια καί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δέν πρέπει νά φερθοῦμε μέ ἀχαριστία, ἀλλά μέ εὐγνωμοσύνη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς εἶναι σπορά, ἡ αἰωνιότητα εἶναι θερισμός. “Ὁ ἄφρων πλούσιος” τοῦ γέροντα Ἐφραίμ (Φιλοθεϊτη) τῆς Ἀριζόνας.

  «Καθελῶ μου τάς ἀποθήκας καί μείζονας οἰκοδομήσω, … , καί ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. Αυτά σκεφτόταν και μελετούσε να πράξει μια νύχτα, ο άφρων πλούσιος του σημερινού ευαγγελίου με το αρρωστημένο μυαλό του. Δε σκέφτηκε καθόλου ότι ήταν θνητός. Ο θάνατος δεν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρίν ἀπό χρόνια χρειάστηκε νά δανειστεῖ τό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τοῦ Κοκκιμίδη στή Σύμη μιά κολυμβήθρα γιά νά γίνει μιά βάπτιση.

  Πριν από χρόνια χρειάστηκε να δανειστεί το εξωκκλήσι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Κοκκιμίδη στη Σύμη μια κολυμβήθρα για να γίνει μια βάπτιση. Η κολυμβήθρα ήρθε και μπήκε μέσα στο ναό όσο κι αν αυτό φαίνεται απίθανο λόγω της στενότητος της πόρτας του ( εγώ δε μπορώ να μπω κανονικά αλλά κάπως λοξά για να…

Συνέχιση ανάγνωσης

28 Νοεμβρίου. Στεφάνου ὁσίου τοῦ νέου ὁμολογητοῦ (†767), Εἰρηνάρχου μάρτυρος (†303). Τῶν ἐν Τιβεριουπόλει πεντεκαίδεκα μαρτύρων (πολιούχων Κιλκίς). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Δευτ. κε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Θεσ. α΄ 1-10). Β Θεσ. 1,1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· Β Θεσ. 1,1 Ο Παύλος και ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος εις την Εκκλησίαν των Θεσσαλονικέων, η οποία έχει ιδρυθή και υπάρχει εν τω ονόματι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ προσευχή μας ἐφοδιάζει μέ μιά πεῖρα πνευματικῆς ἐλευθερίας πού ἀγνοοῦν πολλοί ἄνθρωποι…

  Η προσευχή μας εφοδιάζει με μια πείρα πνευματικής ελευθερίας που αγνοούν πολλοί άνθρωποι. Το πρώτο σημείο απελευθερώσεως είναι μια αποτροπή στο να θέσει κανείς τη βούληση του στη διάθεση των άλλων. Το δεύτερο, μια εσωτερική απελευθέρωση από τα δεσμά των άλλων στον εαυτό του. Η κυριότητα πάνω στην επιθυμία μας να εξουσιάζουμε τους άλλους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Ἀναστάσιος ὁ Ἠπειρώτης καί Δανιήλ ὁ ἐξ Ἰσμαηλιτῶν

Ο άγιος νεομάρτυς Αναστάσιος ο Ηπειρώτης και Δανιήλ ο εξ Ισμαηλιτών   18 Νοεμβρίου Πηγαίνοντας μία ημέρα να θερίσει με την αδελφή του και άλλους χριστιανούς από το χωριό του, την Παραμυθιά της Ηπείρου, ο Αναστάσιος συνάντησε στον δρόμο μία ομάδα Τούρκων καβαλάρηδων με επικεφαλής τον Μουσά, τον νεαρό γιο του Οθωμανού διοικητή της περιοχής….

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΓ Λουκᾶ. «Γνωρίζεις τίς ἐντολές;». π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ [:Λουκά 18, 18-27]   Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα:   «ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ;»   [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 26-11-1989]   [Β 228]   Σήμερα, αγαπητοί μου, μας διηγείται ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς το περιστατικό που κάποιος νεαρός, άρχων και πλούσιος, ερώτησε τον Κύριον λέγοντάς Του: «Διδάσκαλε ἀγαθέ,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΓ Λουκᾶ. Ὑπομνηματισμός τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ[:Λουκ. 13,10-17]   ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ   ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   «Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;(:Κάποιος άρχοντας της συναγωγής Τον ρώτησε το εξής: “Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;”)·εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ᾽Ιησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἠ εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς ΙΓ Λουκᾶ. Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ   Κατά Λουκάν, κεφάλαιο ΙΗ΄, εδάφια 18-27   18Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19 Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· τί με λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. 20 Τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἠ ἀποστολική περικοπή τῆς Κυριακῆς ΙΓ Λουκᾶ. Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ   Προς Εφεσίους, κεφάλαιο Β΄, εδάφια 14-22   14 Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, 15 τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό ἴδιο γίνεται καί μέ τήν ψυχή πού ἔχει λευκανθεῖ μέ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Μία λευκή πετσέτα λερώνεται πολύ εύκολα, ενώ στα μαύρα ρούχα όταν λερώνονται, οι λεκέδες δε φαίνονται.Το ίδιο γίνεται και με την ψυχή. Η καθαρή ψυχή που έχει λευκανθεί με ΜΕΤΑΝΟΙΑ, καταλαβαίνει αμέσως όταν την πλησιάζει η αμαρτία, ενώ η άλλη, αυτή που ζει μέσα στην αμαρτία δεν καταλαβαίνει πώς οι αμαρτίες έρχονται η μία μετά…

Συνέχιση ανάγνωσης

27 Νοεμβρίου. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ ́ (ΙΓ ́ ΛΟΥΚΑ). Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου (†421). Δαμασκηνοῦ μητροπολίτου τοῦ καὶ Στουδίτου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Κυρ. κδ΄ ἐπιστ. (Ἐφεσ. β΄ 14-22). Εφ. 2,14 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, Εφ. 2,14 Διότι αυτός είναι η ειρήνη όλων μας, ο οποίος τον Ιουδαϊσμόν και τον Εθνισμόν, τα δύο αυτά τα έκαμεν ένα, εκρήμνισε και διέλυσε το μεσότοιχον του…

Συνέχιση ανάγνωσης

26 Νοεμβρίου. Ἀλυπίου ὁσίου († ζ ́ αἰ.), Νίκωνος τοῦ μετανοεῖτε. Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ Χιοπολίτου (†1807). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Σαβ. κδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. ια΄ 1-6). Β Κορ. 11,1 Ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρὸν τῇ ἀφροσύνῃ· ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ μου· Β Κορ. 11,1 Θα ήθελα, και το εκφράζω ως ευχήν, να εδείχνατε ανοχήν εις κάποιαν μικράν απερισκεψίαν, που θα κάμω τώρα. Και έχω την πεποίθησιν, ότι θα μου δείξατε αυτήν την…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΓ Λουκᾶ. Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τόν πλούσιο νεανίσκο πού ἐπιθυμοῦσε νά κληρονομήσει τήν αἰώνια ζωή

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ [: Λουκ.18,18-27]   Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΝΕΑΝΙΣΚΟ   ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ[Ματθ.19,16-26]   «Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;(:Και ιδού Τον πλησίασε κάποιος και Του είπε: “Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;’’)»[Ματθ.19,16]…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πῶς ἐπίλυσε τή διαμάχη γιά τήν μεγάλη λίμνη – Ἅγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας

Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας ο θαυματουργός Πώς επίλυσε τη διαμάχη για την μεγάλη λίμνη 17 Νοεμβρίου (Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος) Δύο αδέλφια μοίρασαν την περιουσία του πατέρα τους ο οποίος μεταξύ άλλων είχε και μία λίμνη. Την λίμνη αυτή που ήταν πολύ μεγάλη και πλούσια ήθελαν να την αποκτήσουν και τα δύο αδέλφια και δεν συμφωνούσαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΓ Λουκᾶ. «Σύγχρονοι νέοι καί ἰδανικά». π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ[:Λουκά 18,18-27]   Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου   με θέμα:   «ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ»   [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 27-11-1994]   (Β 308)   Η παρουσία του πλουσίου νεανίσκου, αγαπητοί μου, που ζητά από τον Κύριον τι να πράξει για να κερδίσει την αιώνιον ζωήν, όντως μας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΓ Λουκᾶ. Ἑρμηνεία τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τον Ἱερό Χρυσόστομο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ [: Eφ. 2, 14-22]   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ   «Νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἱ ποτὲ ὄντες μακρὰν ἐγγὺς ἐγενήθητε ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Δανιήλ ὁ Ἠσυχαστής τοῦ Βορονέτς

  Ο όσιος Δανιήλ ο Ησυχαστής του Βορονέτς 18 Δεκεμβρίου   Ο όσιος πατήρ ημών Δανιήλ του Βορονέτς γεννήθηκε στις αρχές του 15ου αιώνα στην Μολδαβία από γονείς πτωχούς. Σε ηλικία δεκαέξι ετών ασπάσθηκε τον μοναχικό βίο στην Μονή Αγίου Νικολάου και έλαβε το όνομα Δαυίδ. Τέλειος ήδη από τα παιδικά του χρόνια στην αρετή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. Δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι

Έρώτηση Κάποιος πρεσβύτερος, που εκλέχθηκε από ανθρώπους της πόλεως σε επισκοπή, έστειλε να ερωτήσει τον ίδιο γέροντα, αν θέλει ο Θεός να γίνει αυτός επίσκοπος.   Απόκριση Ιωάννου Αδελφέ, ερώτησες πράγματα ανώτερα από τη δυναμή μου, διότι είμαι ελάχιστος άνθρωπος και δεν έφθασα σ΄ αυτό το μέτρο. Αλλ’ άφησες τον Απόστολο και ερωτάς εμένα που…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Καλά, ἐσύ δέν ξέρεις ὅτι,ἄν ὁ Θεός δέν ἐλεήσει ἐμένα,δέν ἐλεεῖ οὔτε ἐσένα; Δέν ξέρεις ὅτι ἐσύ καί ἐγώ εἴμαστε ἕνα;»

Συχνά οι προσκυνητές ζητούσαν από το Γέροντα Πορφύριο να προσευχηθεί για εκείνους και για αγαπημένα τους πρόσωπα και πάντοτε ο Γέροντας υποσχόταν πως θα το πράξει.Μου γεννήθηκε η απορία: Πώς μπορεί ο Γέροντας να θυμάται εκατοντάδες ονόματα;   Μιά μέρα που μιλούσαμε για την προσευχή, στρέφεται ξαφνικά και μου λέει: «Θα με ρωτήσεις ίσως, πώς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ὅσιος Γρηγόριος ὁ Δεκαπολίτης

  Ο όσιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης γεννήθηκε γύρω στα 780/790 στην Ειρηνούπολη της Ισαυρικής Δεκαπόλεως. Οι γονείς του ενδιαφέρθηκαν για την πρώτη του μόρφωση και η ευλαβής μητέρα του τον καθοδήγησε στον δρόμο της ευσεβείας. Από πολύ μικρός έμαθε περίπλοκες χειρωνακτικές τέχνες. Λαχταρούσε όμως κυρίως την προσευχή και του άρεσε να βρίσκεται με τις ώρες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καί ὁ Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης

  Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΦΩΣΤΙΝΗΣ   Βασίλειος Γ. Βοξάκης, Θεολόγος καθηγητής   Η πρώτη συνάντησή τους   Όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο μακαριστός Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης, τον Άγιο Νεκτάριο τον γνώρισε για πρώτη φορά το 1908. Ο Παντελεήμων Φωστίνης υπήρξε αριστούχος απόφοιτος του Γυμνασίου Πειραιώς και το 1907 γράφθηκε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Παντοῦ μποροῦμε νά σωθοῦμε, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

73. Παντοῦ μποροῦμε νά σωθοῦμε, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 25-2-2019 «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»[1]. Ἔτσι ὑποδέχτηκαν τόν Κύριο οἱ Ἰουδαῖοι στά Ἱεροσόλυμα. Μετά ἀπό λίγες ἡμέρες ὅμως, οἱ ἴδιοι αὐτοί ἄνθρωποι ἐφώναξαν «ἆρον, ἆρον, σταύρωσον Αὐτόν»[2]. Καί αὐτό διότι δέν ὑπῆρχε πραγματικός ἁγιασμός καί πραγματική ἀρετή. Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν δέν…

Συνέχιση ανάγνωσης