Ἐρώτημα στόν ἅγιο Παΐσιο.

 Κάποτε ρώτησα, λέγει ὁ σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος, τόν ἀείμνηστο π. Παΐσιο ποιά εἶναι ἡ διαφορά μεταξύ τῆς λογικῆς καί τοῦ νοῦ καί ἐκεῖνος μοῦ ἀπάντησε μ’ ἕνα καταπληκτικό παράδειγμα.
Μοῦ εἶπε ὅτι οἱ αἰσθήσεις εἶναι πολύ «χονδρές», ὁμοιάζουν μέ τά σταφύλια τά ὁποῖα πατᾶμε καί τόν μοῦστο πού δημιουργεῖται, ἡ λογική ὁμοιάζει μέ τό κρασί πού βγαίνει ἀπό τόν μοῦστο καί ὁ νοῦς εἶναι πολύ λεπτότερος καί ὁμοιάζει μέ τό ἀπεσταγμένο κρασί πού εἶναι τό τσίπουρο. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ ἅγιοι πού γνωρίζουν τίς δύο ἐνέργειες, τήν λογική καί τήν νοερά, ἔχουν ἐμπειρική γνώση τί εἶναι αὐτές καί πῶς λειτουργοῦν»
 
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/09/blog-post_68.html?m=1