Ἡ χάρις εἶναι προμήνυμα δοκιμασίας.

Ή χάρις είναι προμήνυμα δοκιμασίας. Μη νομίζουμε ότι παύει ό Θεός να προστατεύει κατά τήν περίοδο της δοκιμασίας. Μάς αφήνει όμως φαινομενικά  μόνους γιά να παιδαγωγηθούμε, γιά να μη βασιζόμαστε στον εαυτό μας.Το καλοκαίρι διαδέχεται ό χειμώνας, τήν μέρα ή νύχτα. Έτσι και ή χάρις Την  δοκιμασία.

Γέρο – Παναής

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ.

 

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/11/blog-post_206.html