Ὅταν ἡ ἐπίδραση τοῦ ἐργασιακοῦ περιβάλλοντος στήν ὑγεία εἶναι κακή. Πρόγνωση ἐγκεφαλικοῦ